Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Analiza numeryczna NUAN

Tworzenie, analizowanie, implementowanie, testowanie i ulepszanie algorytmów do numerycznego rozwiązywania problemów matematycznych.

Uwagi zawierające wskazówki

Analiza numeryczna to dziedzina matematyki i informatyki zajmująca się tworzeniem, analizą i implementacją algorytmów służących do numerycznego rozwiązywania problemów matematycznych. Analiza numeryczna jest wymagana dla aplikacji obejmujących między innymi:

  • symulacje systemów fizycznych
  • uczenie maszynowe
  • analitykę danych 

Analiza numeryczna zajmuje się:

  • arytmetyką zmiennoprzecinkową i wynikającą z niej akumulacją błędów zaokrągleń (arytmetyką liczb całkowitych, która ma inne uwarunkowania)
  • rozważaniem stabilności numerycznej, liczb warunkowych, dokładności, złożoności obliczeniowej i użyteczności algorytmów rozwiązujących problemy matematyczne.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Analiza numeryczna: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Analiza numeryczna: Poziom 4

Tworzy umiarkowanie złożone algorytmy z wykorzystaniem szeregu technik matematycznych i z wrażliwością na ograniczenia tych technik. Wykorzystuje zaawansowane środowiska obliczeń naukowych i wizualizacji. Ocenia stabilność, dokładność i wydajność algorytmów oraz wprowadza lub zaleca ich ulepszenia. Iteruje i ulepsza modele, wykorzystując w razie potrzeby informacje zwrotne od ekspertów.

Analiza numeryczna: Poziom 5

Tworzy, testuje i ulepsza złożone algorytmy, które numerycznie rozwiązują rzeczywiste problemy. Rozwija techniki matematyczne i obliczeniowe w celu wspomagania analizy numerycznej. Informuje o ograniczeniach, takich jak niepewność i błędy systematyczne. Dokonuje przeglądu algorytmów pod kątem ich zgodności ze standardami projektowymi i wydajnościowymi.

Analiza numeryczna: Poziom 6

Inicjuje tworzenie, testowanie, ulepszanie i stosowanie algorytmów numerycznych, które rozwiązują rzeczywiste problemy matematyczne. Wyznacza standardy i strategie stosowania analizy numerycznej. Kieruje wdrażaniem możliwości analiz numerycznych w celu zapewnienia odpowiedniego, spójnego i efektywnego wykorzystania w całej organizacji.

Analiza numeryczna: Poziom 7

Kieruje tworzeniem i przeglądem wielofunkcyjnego, obejmującego całe przedsiębiorstwo podejścia i kultury analizy numerycznej. Kieruje rozwojem zdolności organizacji w zakresie analizy numerycznej i promuje jej wykorzystanie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.