Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Modelowanie naukowe SCMO

Stosowanie symulacji komputerowej i innych form obliczeń do rozwiązywania rzeczywistych problemów w dyscyplinach naukowych.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • identyfikowanie odpowiednich zasad matematycznych i teorii naukowych w ramach modelu obliczeniowego
  • tworzenie, testowanie i dostosowywanie modeli naukowych poprzez zastosowanie technik obliczeniowych
  • walidację i interpretację modeli obliczeniowych w odniesieniu do rzeczywistości, którą modele te próbują reprezentować.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Modelowanie naukowe: Poziomy 1-3

Ta umiejętność nie jest zazwyczaj obserwowana ani praktykowana na tych poziomach odpowiedzialności i rozliczalności.

Modelowanie naukowe: Poziom 4

Analizuje rzeczywisty problem, a następnie wybiera odpowiednie modele fizyczne i matematyczne w celu przybliżenia badanych zjawisk. Stosuje odpowiednie techniki matematyczne do symulacji problemu. Przeprowadza oceny jakości i wydajności wyników modeli obliczeniowych oraz wprowadza ulepszenia do modeli. Zapewnia porady i wskazówki dla użytkowników tych modeli.

Modelowanie naukowe: Poziom 5

Bada rzeczywiste problemy, aby ocenić, czy istniejące modele naukowe zapewniają skuteczne rozwiązania. Tworzy nowe matematyczne reprezentacje leżące u podstaw nauk, które mogą być zaimplementowane w modelu obliczeniowym. Stosuje zaawansowane techniki programowania w celu wdrożenia modeli naukowych i zastosowania ich do rozwiązywania problemów. Analizuje funkcjonowanie istniejących modeli obliczeniowych w celu poprawy ich dokładności i wydajności. Informuje o ograniczeniach, takich jak niepewność i błędy systematyczne. Zapewnia właściwe wykorzystanie modeli obliczeniowych.

Modelowanie naukowe: Poziom 6

Inicjuje tworzenie, testowanie, ulepszanie i stosowanie ram modeli matematycznych reprezentujących systemy świata rzeczywistego i teorie naukowe. Wyznacza standardy i podejścia w zakresie stosowania modelowania naukowego. Nadzoruje reprezentację zasad i teorii naukowych i matematycznych w modelach, aby zapewnić właściwe, spójne i skuteczne wykorzystanie. W razie potrzeby opracowuje lub wprowadza nowe techniki matematyczne.

Modelowanie naukowe: Poziom 7

Kieruje tworzeniem i przeglądem wielofunkcyjnego, obejmującego całe przedsiębiorstwo podejścia i kultury modelowania naukowego. Kieruje rozwojem zdolności organizacji w zakresie modelowania naukowego i promuje jego wykorzystanie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.