Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Zarządzanie technologią

Zarządzanie technologią

Zarządzanie usługami technologicznymi ITMG

Zarządzanie dostarczaniem usług opartych na technologii w celu zaspokojenia określonych potrzeb organizacyjnych.

Obsługa aplikacji ASUP

Świadczenie usług zarządczych, technicznych i administracyjnych w celu wsparcia i utrzymania aplikacji działających na żywo.

Infrastruktura IT ITOP

Wdrażanie, konfigurowanie i obsługa infrastruktury IT.

Oprogramowanie systemowe SYSP

Instalowanie, kontrolowanie, wdrażanie i utrzymywanie oprogramowania systemowego infrastruktury zarządzanie nim, w celu spełnienia potrzeb operacyjnych i poziomów usług.

Obsługa sieci NTAS

Świadczenie usług utrzymania i wsparcia dla sieci komunikacyjnych.

Instalacja i usuwanie systemów HSIN

Instalowanie i testowanie bądź wycofywanie z eksploatacji i usuwanie systemów lub ich elementów.

Zarządzanie konfiguracją CFMG

Planowanie, identyfikacja, kontrola, rozliczanie i audyt elementów konfiguracji (CI) i ich wzajemnych powiązań.

Wprowadzanie i wdrażanie RELM

Stosowanie procesów, systemów i funkcji wymaganych do udostępnienia nowych i zmienionych usług i funkcji.

Zarządzanie magazynowaniem STMG

Planowanie, wdrażanie i optymalizacja technologii i procesów wykorzystywanych do przechowywania danych.

Zarządzanie obiektami DCMA

Planowanie i projektowanie budynków, przestrzeni i obiektów, które wspólnie tworzą majątek IT, a także zarządzanie nimi.