Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Instalacja i usuwanie systemów HSIN

Instalowanie i testowanie bądź wycofywanie z eksploatacji i usuwanie systemów lub ich elementów.

Uwagi zawierające wskazówki

Systemy lub elementy systemów mogą obejmować – między innymi – sprzęt, oprogramowanie, okablowanie, przewody i urządzenia monitorujące.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • opracowywanie i przestrzeganie planów i instrukcji zgodnie z ustalonymi standardami
  • przestrzeganie ustalonych standardów bezpieczeństwa, ochrony i jakości
  • testowanie komponentów sprzętu i oprogramowania, usuwanie awarii i zapisywanie wyników
  • dokumentowanie szczegółów dotyczących zainstalowanego sprzętu i oprogramowania, aby można było uaktualnić dokumentację zarządzania konfiguracją
  • bezpieczne odłączenie, wycofanie z eksploatacji i usunięcie systemów lub ich części składowych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5

Instalacja i usuwanie systemów: Poziom 1

Przestrzega uzgodnionych procedur, przeprowadza proste instalacje, wymienia elementy eksploatacyjne, sprawdza prawidłowe działanie instalacji. Dokumentuje oraz sporządza raporty dotyczące wykonanych prac.

Instalacja i usuwanie systemów: Poziom 2

Instaluje lub usuwa komponenty systemu, korzystając z dostarczonych instrukcji i narzędzi instalacyjnych. Przeprowadza standardowe testy i bierze udział w badaniu problemów i usterek. Potwierdza prawidłowe działanie instalacji. Dokumentuje wyniki zgodnie z ustalonymi procedurami.

Instalacja i usuwanie systemów: Poziom 3

Instaluje lub usuwa sprzęt i/lub oprogramowanie, korzystając z dostarczonych instrukcji i narzędzi instalacyjnych, łącznie z przekazaniem ich klientowi. Stosuje standardowe procedury i narzędzia diagnostyczne do testowania instalacji, usuwania problemów i dokumentowania wyników. Zapisuje szczegóły dotyczące wszystkich zainstalowanych i usuniętych komponentów. Pomaga użytkownikom i postępuje zgodnie z ustalonymi procedurami w celu uzyskania dalszej pomocy lub eskalacji. Przyczynia się do rozwoju procedur i standardów instalacyjnych.

Instalacja i usuwanie systemów: Poziom 4

Podejmuje się złożonych instalacji i odinstalowywania systemów lub komponentów, łącznie z przekazaniem ich klientów, lub nadzoruje je. Opracowuje procedury i standardy dotyczące instalacji i przekazania, aby utrzymać i poprawić jakość usług instalacyjnych. Planuje prace instalacyjne w zależności od priorytetów klienta i dostępności zasobów. Zapewnia przestrzeganie ustalonych procedur bezpieczeństwa i jakości.

Instalacja i usuwanie systemów: Poziom 5

Ponosi odpowiedzialność za projekty instalacji i/lub likwidacji. Zapewnia skuteczne prowadzenie zespołu, włączając przepływ informacji do i od klienta podczas prac projektowych. Rozwija i wdraża plany jakości oraz opisy metody. Monitoruje skuteczność instalacji i zapewnia realizację odpowiednich zaleceń zmiany.

Instalacja i usuwanie systemów: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.