Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Oprogramowanie systemowe SYSP

Instalowanie, kontrolowanie, wdrażanie i utrzymywanie oprogramowania systemowego infrastruktury zarządzanie nim, w celu spełnienia potrzeb operacyjnych i poziomów usług.

Uwagi zawierające wskazówki

Termin oprogramowanie systemowe odnosi się do systemów operacyjnych, programów narzędziowych i oprogramowania pośredniczącego, które są podstawowymi elementami infrastruktury IT i które umożliwiają uruchamianie aplikacji.

Oprogramowanie systemowe może działać w środowisku chmury, sprzętu wirtualnego lub fizycznego i obejmuje – między innymi – systemy operacyjne, hipernadzorców, biblioteki funkcyjne i sterowniki urządzeń, produkty do zarządzania sieciami, bazami danych i magazynowaniem oraz narzędzia systemowe.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • monitorowanie i optymalizację wydajności oprogramowania systemowego
  • rozwiązywanie potencjalnych i rzeczywistych problemów z usługami
  • ocenę nowego oprogramowania systemowego
  • przeglądanie aktualizacji oprogramowania systemowego 
  • dostarczanie i testowanie aktualizacji oprogramowania systemowego 
  • przestrzeganie ustalonych standardów bezpieczeństwa, ochrony i jakości.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Oprogramowanie systemowe: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Oprogramowanie systemowe: Poziom 3

Monitoruje systemy operacyjne pod kątem wykorzystania zasobów i awaryjności, w celu informowania i ułatwienia dostrajania oprogramowania systemowego. Stosuje parametry oprogramowania systemowego, aby zmaksymalizować przepustowość i wydajność. Instaluje i testuje nowe wersje oprogramowania systemowego. Przyczynia się do przygotowania procedur wdrażania oprogramowania z ratunkowymi planami awaryjnymi.

Oprogramowanie systemowe: Poziom 4

Monitoruje metryki oprogramowania systemowego i dostosowuje konfiguracje w celu uzyskania optymalnej dostępności i wydajności. Przegląda aktualizacje oprogramowania systemowego i identyfikuje te, które wymagają działania. Konfiguruje oprogramowanie systemowe pod kątem wymaganej funkcjonalności i wydajności. Bada i rozwiązuje problemy z oprogramowaniem systemowym, w razie potrzeby zwracając się o podjęcie działań do dostawcy.

Oprogramowanie systemowe: Poziom 5

Zapewnia, że oprogramowanie systemowe jest dostarczane i konfigurowane w celu ułatwienia osiągnięcia celów usług. Ocenia nowe oprogramowanie systemowe i w razie potrzeby zaleca jego przyjęcie. Planuje dostarczanie i testowanie nowych wersji oprogramowania systemowego. Bada i koordynuje rozwiązywanie potencjalnych i rzeczywistych problemów z usługami. Zapewnia, że procedury operacyjne i diagnostyczne dla oprogramowania systemowego są aktualne, dostępne i dobrze rozumiane.

Oprogramowanie systemowe: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.