Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie obiektami DCMA

Planowanie i projektowanie budynków, przestrzeni i obiektów, które wspólnie tworzą majątek IT, a także zarządzanie nimi.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • korzystanie z narzędzi do zarządzania centrum danych
  • zapewnianie środowiska fizycznego i zarządzanie nim, w tym zasilaniem, przestrzenią i chłodzeniem
  • przestrzeganie ustalonych standardów bezpieczeństwa, ochrony i jakości
  • monitorowanie środowiska i dostarczanie statystyk dotyczących zużycia energii
  • kontrolę dostępu fizycznego
  • przestrzeganie obowiązkowych zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Zarządzanie obiektami: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie obiektami: Poziom 3

Monitoruje zgodność z uzgodnionymi procesami i bada, ocenia i rozwiązuje zdarzenia dotyczące braku zgodności, stosując eskalację w razie konieczności. Przyznaje użytkownikom niezbędny dostęp fizyczny i monitoruje oraz sporządza raporty dotyczące ogólnej kontroli dostępu.

Zarządzanie obiektami: Poziom 4

Korzysta z narzędzi do zarządzania centrum danych w celu tworzenia informacji dot. zarządzania z zakresu zasilania, chłodzenia i przestrzeni oraz bada problemy w razie konieczności. Przeprowadza rutynowe audyty i kontrole w celu zapewnienia przestrzegania polityk i procedur. Ułatwia wdrożenie obowiązkowych testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Zarządzanie obiektami: Poziom 5

Rozwija i utrzymuje standardy, procesy i dokumentację dotyczącą centrów danych. Optymalizuje skuteczność populacji przestrzeni centrum danych. Zapewnia przestrzeganie wszystkich stosownych polityk i procesów. Stosuje narzędzia do zarządzania centrami danych do planowania, rejestrowania i zarządzania zainstalowaną infrastrukturą, zasilaniem, przestrzenią i możliwością chodzenia. Monitoruje wykorzystanie oraz działania w celu spełnienia celów zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie obiektami: Poziom 6

Wyznacza politykę organizacyjną dotyczącą zarządzania majątkiem IT oraz gwarantuje, że odzwierciedla ona najlepsze praktyki. Opracowuje strategie w celu umożliwienia przewidzenia i spełnienia przyszłych wymagań dotyczących przestrzeni centrum danych. Bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa elektrycznego. Poszukuje i gwarantuje stosowanie najlepszych praktyk branżowych w celu zapewnienia dostosowania przyszłych planów do korporacyjnych celów zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie obiektami: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.