Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zrównoważony rozwój SUST

Udzielanie porad, pomocy i kierownictwa w celu umożliwienia organizacji zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • opracowywanie polityk, standardów i wytycznych w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko czynników takich jak – między innymi – sprzęt, oprogramowanie, sieci, magazynowanie, zasilanie, opieka, konserwacja i utylizacja aktywów, papier, opakowania lub transport
  • doradztwo w zakresie regulacji i standardów
  • ustalanie punktów odniesienia oraz tworzenie metryk i pulpitów nawigacyjnych
  • komunikowanie i promowanie polityk i programów zrównoważonego rozwoju.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zrównoważony rozwój: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zrównoważony rozwój: Poziom 4

Ocenia i sporządza raporty dotyczące różnych taktycznych decyzji wpływających na zrównoważony rozwój. Ocenia czynniki i ryzyko (polityczne, prawne, technologiczne, ekonomiczne, społeczne) wpływające na procesy operacyjne i kierunki strategiczne. Ocenia i sporządza raporty dotyczące wdrożenia zrównoważonych środków w określonych obszarach.

Zrównoważony rozwój: Poziom 5

Zapewnia eksperckie porady i wskazówki w zakresie planowania, rozwoju i wdrożenia zrównoważonych rozwiązań. Ocenia i wybiera metody, narzędzia i praktyki zrównoważonego rozwoju do stosowania zgodnie z ustalonymi politykami i standardami. Wskazuje i zaleca usprawnienia w podejściu organizacji do zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój: Poziom 6

Rozwija i promuje strategie, polityki, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Kieruje wprowadzeniem i zastosowaniem zrównoważonych technik, metodologii i narzędzi.

Zrównoważony rozwój: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.