Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Monitoring wschodzących technologii EMRG

Identyfikowanie i ocenianie nowych i wschodzących technologii, produktów, usług, metod i technik.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • ocenę znaczenia i potencjalnych wpływów – które mogą być zagrożeniami lub szansami
  • informowanie o wpływie wschodzących technologii. 

Oceny mogą się odnosić do czynników rozwijających działalność, kosztów, wydajności lub zrównoważonego rozwoju

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Monitoring wschodzących technologii: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Monitoring wschodzących technologii: Poziom 4

Wspiera monitorowanie środowiska zewnętrznego i ocenę pojawiających się technologii. Przyczynia się do tworzenia raportów, map drogowych technologii oraz dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami.

Monitoring wschodzących technologii: Poziom 5

Monitoruje środowisko zewnętrzne, aby zbierać dane na temat wschodzących technologii. Ocenia i dokumentuje wpływ, zagrożenia i możliwości dla organizacji. Tworzy raporty i strategie dotyczące technologii i dzieli się wiedzą i spostrzeżeniami z innymi osobami.

Monitoring wschodzących technologii: Poziom 6

Planuje wskazanie oraz ocenę wschodzących technologii i ocenę potencjalnego wpływu, zagrożeń i możliwości i kieruje nimi. Tworzy strategie dotyczące technologii zgodne z planami organizacyjnymi w zakresie rozwiązań stosujących wschodzące technologie. Angażuje się i wpływa na odpowiednich udziałowców, aby uzyskać organizacyjne zaangażowanie w strategie technologiczne. Rozwija wytyczne organizacyjne dotyczące monitorowania wschodzących technologii. Współpracuje ze stronami wewnętrznymi i zewnętrznymi, aby ułatwić zbieranie danych.

Monitoring wschodzących technologii: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.