Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM

Analizowanie i proaktywne zarządzanie popytem biznesowym na nowe usługi lub modyfikacje istniejących funkcji lub wielkości usług.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • współpracę z biznesem w celu nadania priorytetu popytowi, aby poprawić wartość biznesową
  • opracowywanie i przekazywanie informacji na temat wzorców popytu
  • przeprowadzanie analiz wielowariantowych i planowanie scenariuszy w celu opracowania wniosków i propozycji poprawy wartości biznesowej
  • proponowanie rozwiązań mających na celu zaspokojenie zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego popytu oraz ułatwienie podejmowania decyzji i planowania
  • integracja analizy i planowania popytu z komplementarnymi procesami planowania strategicznego, operacyjnego i zmian.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6

Zarządzanie zapotrzebowaniem: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie zapotrzebowaniem: Poziom 5

Wdraża analizę zarządzania zapotrzebowaniem i działania planistyczne. Przekazuje porady, aby pomóc udziałowcom przyjąć uzgodnione podejście do zarządzania zapotrzebowaniem i przestrzegać go. Zarządza procesami integracji zarządzania zapotrzebowaniem z wszechstronnymi procesami strategicznymi, operacyjnymi i zarządzania zmianą. Utrzymuje rejestr zapytań biznesowych i przekazuje zapytania we właściwe miejsce. Przegląda nowe propozycje biznesowe i na żądanie zapewnia porady dotyczące problemów. Współpracuje z przedstawicielami firmy, aby uzgodnić i wdrożyć krótko- i średniookresowe zmiany zapotrzebowania.

Zarządzanie zapotrzebowaniem: Poziom 6

Definiuje podejście i wyznacza zasady odkrywania, analizy, planowania, kontroli i dokumentacji zapotrzebowania na usługi i produkty. Organizuje zakres i priorytet biznesowy dotyczący strategicznych zmian biznesowych obejmujących osoby decyzyjne i wyznaczające kierunki działalności firmy. Angażuje się i wpływa na udziałowców wyższego szczebla, aby zwiększyć wartość biznesową dostarczaną z nowych lub istniejących usług i produktów. Kieruje rozwojem możliwości zarządzania zapotrzebowaniem. Kieruje integracją zarządzania zapotrzebowaniem z wszechstronnymi procesami strategicznymi, operacyjnymi i zarządzania zmianą.

Zarządzanie zapotrzebowaniem: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.