Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: System zarządzania, ryzyko i zgodność

System zarządzania, ryzyko i zgodność

System zarządzania GOVN

Określenie i stosowanie ram podejmowania decyzji, zarządzania relacjami z udziałowcami oraz określania prawomocnych uprawnień.

Zarządzanie ryzykiem BURM

Planowanie i wdrażanie procesów i procedur w całej organizacji w celu zarządzania ryzykiem wpływającym na sukces lub integralność przedsiębiorstwa.

Audyt AUDT

Dostarczanie niezależnych, opartych na ryzyku ocen efektywności procesów, kontroli i środowiska zgodności organizacji.

Zarządzanie jakością QUMG

Definiowanie i stosowanie ram zarządzania procesami i praktykami pracy w celu osiągnięcia celów jakościowych organizacji.

Zapewnienie jakości QUAS

Zapewnienie, poprzez ciągłe i okresowe oceny oraz przeglądy, że cele jakościowe organizacji są realizowane.