Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji SCTY

Definiowanie i stosowanie ram kontroli bezpieczeństwa i strategii zarządzania bezpieczeństwem.

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS

Ochrona przed ryzykiem związanym z wykorzystaniem, przechowywaniem i przekazywaniem danych i systemów informatycznych oraz zarządzanie tym ryzykiem.