Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Doradztwo CNSL

Udzielanie porad i rekomendacji, na podstawie wiedzy i doświadczenia, w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

Uwagi zawierające wskazówki

Doradztwo może się zajmować jednym specjalistycznym obszarem tematycznym lub szerokim zakresem wiedzy w celu rozwiązywania problemów strategicznych firmy. Może także obejmować wdrażanie wszelkich uzgodnionych rozwiązań.

Działania obejmują między innymi:

  • prowadzenie praktyki doradczej i zarządzanie nią
  • kierowanie i zarządzanie zespołami doradców i/lub zadaniami doradczymi
  • realizowanie zadań doradczych.

Umiejętność Doradztwa zdefiniowana w SFIA odnosi się do świadczenia usług doradczych w ramach formalnych lub nieformalnych umów o doradztwie. 

SFIA opisuje ogólne udzielanie porad, wskazówek lub rozwiązywanie problemów związanych z obowiązkami danej osoby przez:

  • obowiązki opisane w ogólnych atrybutach SFIA
  • opisy umiejętności zawodowych SFIA, które odnoszą się do udzielania porad i wskazówek.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Doradztwo: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Doradztwo: Poziom 4

Bierze odpowiedzialność za elementy większego projektu konsultingowego. Współpracuje z klientami w ramach formalnych lub nieformalnych przedsięwzięć konsultacyjnych. Rozumie wymagania klienta dzięki zbieraniu danych i dostarczaniu analiz. Współpracuje przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań. Dąży do zaspokojenia potrzeb klienta w ramach określonego zakresu odpowiedzialności. Zapewnia, że proponowane rozwiązania są właściwie rozumiane i odpowiednio wykorzystywane.

Doradztwo: Poziom 5

Bierze odpowiedzialność za zrozumienie wymagań klienta, gromadzenie danych, zapewnianie analizy i rozwiązania problemu. Wskazuje, ocenia i zaleca opcje. Współpracuje z grupami udziałowców oraz ułatwia ich pracę w ramach formalnych i nieformalnych umów konsultacyjnych. Dąży do pełnego spełnienia potrzeb klienta i w razie potrzeby wdraża rozwiązania. Wzmacnia możliwości i skuteczność personelu klienta poprzez gwarantowanie pełnego zrozumienia i wykorzystania proponowanych rozwiązań.

Doradztwo: Poziom 6

Zarządza świadczeniem usług doradczych i/lub zespołem doradców. W ramach własnego obszaru wiedzy zapewnia porady i wskazówki dla konsultantów i/lub klientów w ramach świadczenia usług doradczych. Angażuje się w pracę dla klientów i utrzymuje relacje z nimi. Ustala porozumienia/umowy dotyczące doradztwa i zarządza ich realizacją oraz wycofaniem.

Doradztwo: Poziom 7

Kieruje strategią i operacjami dla znaczącej praktyki doradczej. Nadzoruje rozwój praktyki, propozycje, sprzedaż, zarządzanie klientami oraz świadczenie usług doradczych w szerokim zakresie tematycznym.