Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Porady specjalistyczne TECH

Udzielanie autorytatywnych porad i wskazówek w specjalistycznej dziedzinie.

Uwagi zawierające wskazówki

Umiejętność ta obejmuje rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy specjalistycznej.

Wiedza fachowa i specjalistyczna może się odnosić do konkretnego obszaru technologii informacyjnych lub komunikacyjnych, pracy cyfrowej, technik, metodologii, produktów lub obszarów zastosowań.

Może również obejmować zastosowanie wiedzy zawodowej z innych dyscyplin do tematów związanych z informacją i technologią. Należą do nich takie dyscypliny jak – między innymi – prawo, finanse, public relations, komunikacja, etyka, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Porady specjalistyczne: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Porady specjalistyczne: Poziom 4

Zapewnia szczegółowe i specjalistyczne porady dotyczące stosowania własnej specjalizacji do planowania i działalności organizacji. Aktywnie utrzymuje uznawaną wiedzę na poziomie eksperckim w co najmniej jednej rozpoznawalnej specjalizacji. Rozpoznaje i wskazuje granice własnej wiedzy specjalistycznej. Tam, gdzie to stosowne, współpracuje z innymi specjalistami, aby zapewnić udzielanie porad w sposób odpowiedni do potrzeb organizacji.

Porady specjalistyczne: Poziom 5

Zapewnia ostateczne i eksperckie porady w ich obszarach specjalistycznych. Aktywnie utrzymuje uznawaną wiedzę na poziomie eksperckim w co najmniej jednej rozpoznawalnej specjalizacji. Nadzoruje przekazywanie specjalistycznych porad przez inne osoby. Konsoliduje doświadczenie z różnych źródeł, włączając ekspertów zewnętrznych, aby zapewniać spójne doradztwo zgodne z przyszłymi celami organizacyjnymi. Wspiera i promuje rozwój oraz przekazywanie wiedzy specjalistycznej w ramach organizacji.

Porady specjalistyczne: Poziom 6

Zapewnia kierownictwo organizacyjne i wytyczne w celu promowania rozwoju i wykorzystania wiedzy specjalistycznej w organizacji. Opiekuje się siecią uznawanych ekspertów (wewnątrz organizacji i poza nią), którzy mogą dostarczać porady eksperckie w stosownych obszarach. Zapewnia wkład do planowania rozwoju zawodowego w ramach istotnych części organizacji, aby umożliwić dalszy rozwój odpowiedniej wiedzy fachowej.

Porady specjalistyczne: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.