Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Doświadczenie pracowników EEXP

Zwiększanie zaangażowania pracowników i doskonalenie sposobów pracy, wzmacnianie pozycji pracowników oraz wspieranie ich zdrowia i dobrego samopoczucia

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zapewnienie możliwości rozwoju osobistego i nauki
  • zapewnienie wystarczającej swobody osobistej w decydowaniu o sposobie realizacji celów pracy, z dostępnym w razie potrzeby wsparciem
  • wspieranie różnych poglądów, stylów pracy i zachowań w środowisku pracy
  • zapewnienie bezpiecznego i pewnego środowiska pracy wraz z zasobami potrzebnymi do wykonywania pracy
  • zapewnienie przejrzystej komunikacji i budowanie zaufania do kierownictwa
  • zapewnienie holistycznego podejścia w celu wspierania dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego.

Należy pamiętać, że pojęcie pracownika nie jest ograniczone do konkretnych warunków zatrudnienia. W zależności od pracodawcy mogą to być pracownicy tymczasowi i kontraktowi, jak również pracownicy najemni.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Doświadczenie pracowników: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Doświadczenie pracowników: Poziom 4

Wspiera przydzielonych współpracowników w obszarach niepewności, takich jak kontakty organizacyjne, kanały komunikacyjne, procesy, oczekiwania dotyczące pracy i relacje z menedżerami.

Doświadczenie pracowników: Poziom 5

Wdraża praktyki pracy, które motywują pracowników i wspierają ich zdrowie i dobre samopoczucie. Udziela wskazówek dotyczących długoterminowych celów rozwojowych i możliwości kariery, uwzględniając mocne strony i preferencje danej osoby. Informuje o kierunkach, polityce i celach biznesowych, które mogą wpływać na zaangażowanie pracowników. Zapewnia jasną komunikację w zakresie delegowanych zadań i zapewnia wystarczającą autonomię, aby motywować i wzmacniać jednostki. Utrzymuje świadomość fizycznego i emocjonalnego dobrostanu pracowników, a w razie potrzeby zapewnia poradnictwo.

Doświadczenie pracowników: Poziom 6

Kieruje wdrażaniem strategii organizacyjnych na rzecz zaangażowania pracowników. Zapewnia, że menedżerowie zapewniają produktywne środowisko pracy, które motywuje pracowników i wspiera ich zdrowie i dobre samopoczucie. Inicjuje produktywne praktyki pracy zdalnej, wirtualnej i na miejscu oraz zapewnia dostępność wsparcia dla pracowników. Komunikuje i promuje politykę w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników.

Doświadczenie pracowników: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.