Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem ETMG

Świadczenie usług w zakresie zarządzania, doradztwa i administracji w celu wspierania rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • rozwijanie pełnego zakresu zdolności zawodowych, biznesowych lub technicznych wymaganych przez organizację
  • opracowywanie strategii i zasad nauki i rozwoju
  • identyfikowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie nauki i rozwoju, akredytacji i kwalifikacji
  • wybór, dostosowanie i przyjęcie ram umiejętności i kompetencji
  • wybór i obsługę systemów zarządzania nauczaniem
  • administrowanie, dokumentowanie, śledzenie, raportowanie działań związanych z uczeniem się i rozwojem.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6 7

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziom 3

Przyczynia się do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz katalogu zasobów edukacyjnych i rozwojowych.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziom 4

Przyczynia się do rozwoju i utrzymania katalogu szkoleń i zasobów rozwojowych. Rezerwuje i organizuje wydarzenia szkoleniowe. Wykorzystuje dane do analizy i oceny skuteczności nauki/działań edukacyjnych. Aktualizuje i kontroluje dokumentację szkolenia, włączając dołączenie certyfikatów i akredytacji.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziom 5

Zarządza szkoleniami i rozwojem, gwarantując optymalne wykorzystanie zasobów. Utrzymuje, publikuje i promuje katalog czynności szkoleniowych i rozwoju. Gwarantuje, że wszystkie kursy są aktualne i akredytowane (gdy to wymagane). Planuje udogodnienia i harmonogramy z dostawcami szkoleń i rozwoju, gdy to właściwe. Wykorzystuje dane do oceny i poprawy efektywności działań edukacyjnych.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziom 6

Określa program szkoleń i rozwoju i dostarczania mechanizmów niezbędnych do rozwoju umiejętności personelu zgodnie z potrzebami firmy. Wskazuje odpowiednie ścieżki akredytacji i kwalifikacji, mające zastosowanie wobec pracowników w organizacji. Ocenia wyniki szkoleń. Zarządza rozwojem i świadczeniem szkoleń, biorąc pod uwagę cele strategiczne organizacji zatrudniającej.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziom 7

Kieruje opracowywaniem i wdrażaniem strategii nauki i rozwoju dla organizacji, dostosowanej do potrzeb biznesowych. Przewodzi dostarczaniu wiedzy z zakresu nauki i rozwoju, wytycznych i systemów potrzebnych do realizacji planów strategicznych i operacyjnych. Zabezpiecza zasoby organizacyjne w celu realizacji strategii nauki i rozwoju. Identyfikuje możliwości nawiązania strategicznych relacji z dostawcami i partnerami.