Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR

Projektowanie i opracowywanie zasobów służących przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zmianie zachowań.

Uwagi zawierające wskazówki

Obejmuje projektowanie instrukcji, rozwój treści, konfigurację i testowanie środowisk edukacyjnych oraz wykorzystanie odpowiednich technologii, takich jak audio, wideo, symulacja i ocena.

Zakres obejmuje działania związane z nauką i rozwojem w miejscu pracy, na wszystkich poziomach kształcenia i w modelach mieszanych, takich jak praktyki zawodowe i staże.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • określanie, projektowanie, tworzenie, pakowanie i konserwację materiałów i zasobów
  • przyswajanie informacji z istniejących źródeł
  • wybieranie i prezentowanie materiałów w formie odpowiedniej do zamierzonego celu i odbiorców
  • zapewnienie akredytacji zewnętrznej
  • tworzenie symulowanych danych, replikowanie systemów zewnętrznych, interfejsów i systemów oceny dla symulowanych środowisk edukacyjnych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Projektowanie i opracowanie szkolenia: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Projektowanie i opracowanie szkolenia: Poziom 3

Projektuje, tworzy, dostosowuje i utrzymuje materiały i zasoby szkoleniowe w celu dostarczania uzgodnionych wyników i spełnienia wymagań akredytacji w razie konieczności. Przyczynia się do projektowania, konfiguracji i testowania środowiska szkoleniowego.

Projektowanie i opracowanie szkolenia: Poziom 4

Określa treść i strukturę materiałów szkoleniowych i rozwojowych. Bierze odpowiedzialność za projektowanie, tworzenie, pakowanie i utrzymanie oraz zarządzanie rozwojem w celu zapewnienia uzgodnionych wyników. Jeśli to wymagane, projektuje, konfiguruje i testuje środowiska szkoleniowe. Zabezpiecza akredytacje zewnętrzne w razie konieczności.

Projektowanie i opracowanie szkolenia: Poziom 5

Określa rozwiązania do zastosowania w programach szkoleniowych i rozwojowych w miejscu pracy podczas obowiązkowej, dalszej i wyższej edukacji. Zleca opracowanie materiałów szkoleniowych, przydziela zasoby do zespołów szkoleniowych, definiuje wyniki szkolenia. Prowadzi programy szkoleniowe, zaleca i określa interwencje szkoleniowe pod kątem projektowania, opracowania i wdrożenia zgodnie z ustalonymi wynikami szkolenia.

Projektowanie i opracowanie szkolenia: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.