Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie problemem PBMG

Zarządzanie cyklem życia wszystkich problemów, które wystąpiły lub mogą wystąpić podczas dostarczania usługi.

Uwagi zawierające wskazówki

Podstawowe cele zarządzania problemami to:

  • proaktywne zapobieganie problemom i wynikającym z nich zdarzeniom
  • reaktywne rozwiązywanie problemów, które już się wydarzyły
  • eliminacja powtarzających się zdarzeń
  • zminimalizowanie skutków zdarzeń, którym nie można zapobiec.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • wykrywanie i rejestrowanie problemów
  • klasyfikowanie i wyznaczanie priorytetów problemów
  • inicjowanie działań w celu rozwiązywania problemów
  • badanie i diagnozowanie problemów
  • wdrażanie środków zaradczych w celu zapobiegania przyszłym zdarzeniom
  • raportowanie problemów.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Zarządzanie problemem: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie problemem: Poziom 3

Bada problemy dot. systemów, procesów i usług. Pomaga podczas wdrożenia uzgodnionych środków zaradczych i zapobiegawczych.

Zarządzanie problemem: Poziom 4

Inicjuje i monitoruje działania mające na celu badanie i rozwiązywanie problemów w systemach, procesach i usługach. Określa sposoby rozwiązywania problemów i środki zaradcze. Współpracuje z innymi w celu wdrożenia uzgodnionych środków zaradczych i zapobiegawczych. Wspiera analizę wzorców i trendów w celu poprawy procesów zarządzania problemami.

Zarządzanie problemem: Poziom 5

Gwarantuje podejmowanie odpowiednich działań w celu przewidywania, zbadania i rozwiązywania problemów dotyczących systemów i usług. Gwarantuje, że problemy te są całkowicie udokumentowane w odpowiednich systemach raportowania. Umożliwia opracowanie rozwiązań problemów. Koordynuje wdrożenie uzgodnionych środków zaradczych i zapobiegawczych. Analizuje wzorce i trendy oraz usprawnia procesy zarządzania problemem.

Zarządzanie problemem: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.