Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Sprzedaż i marketing

Sprzedaż i marketing

Marketing MKTG

Badanie, analizowanie i stymulowanie potencjalnych lub istniejących rynków dla produktów i usług.

Sprzedaż SALE

Poszukiwanie potencjalnych klientów i współpraca z nimi w celu określenia potrzeb, wpływania na decyzje zakupowe i zwiększania przyszłych możliwości biznesowych.

Wsparcie sprzedaży SSUP

Zapewnienie porad i wsparcia dla pracowników działu sprzedaży, klientów i partnerów handlowych.

Zarządzanie produktem PROD

Zarządzanie i rozwój produktów lub usług poprzez ich pełny cykl życia od powstania, przez wzrost, dojrzałość, spadek, aż do wycofania z rynku.