Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wsparcie sprzedaży SSUP

Zapewnienie porad i wsparcia dla pracowników działu sprzedaży, klientów i partnerów handlowych.

Uwagi zawierające wskazówki

Wsparcie sprzedaży może być dostarczane do wielu ról, takich jak m.in. pracownicy działu sprzedaży, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy/dystrybutorzy oraz obecni i potencjalni klienci.

Umiejętność ta obejmuje udzielanie porad i pomocy technicznej w ramach wspierania rozwoju klienta lub działań sprzedażowych, albo w ramach wypełniania zobowiązań sprzedażowych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5 6

Wsparcie sprzedaży: Poziom 1

Skutecznie komunikuje się z klientami, aby zapewnić podstawowe informacje na temat produktów i usług. Szuka pomocy u współpracowników podczas rozwiązywania bardziej złożonych zapytań i zażaleń klientów. Stosuje bazy danych do uzyskania i wprowadzania danych.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 2

Komunikuje się skutecznie z klientami przez telefon i osobiście. Pomaga w obsłudze klienta, włączając porady techniczne i wytyczne dotyczące skutecznego stosowania produktów i usług. Pomaga podczas doradzania rozwiązań spełniających wymagania klienta oraz rozwiązuje proste problemy.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 3

Pomaga klientom w określeniu ich wymagań, dokumentuje osiągnięte wnioski. Przyczynia się do przygotowania i obsługi przetargów i ofert handlowych. Zapewnia wsparcie dla klienta, włączając porady techniczne i wytyczne w zakresie wszystkich kwestii będących podstawą skutecznego stosowania złożonych produktów i usług.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 4

Współpracuje blisko z zespołem sprzedaży, aby pomóc potencjalnym klientom w ustaleniu ich potrzeb i wymagań. Opracowuje rozwiązania i ocenia ich wykonalność oraz praktyczność. Wykazuje się umiejętnościami technicznymi, korzystając z modeli fizycznych lub symulacji. Rozwiązuje problemy techniczne. Szacuje koszty i ryzyko oraz wstępne plany projektów pod kątem ofert handlowych.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 5

Współpracuje z zespołem sprzedaży, aby zapewnić, że klienci są prawidłowo obsługiwani i informowani. Gwarantuje tworzenie rzetelnych planów kosztów, wysiłków, oceny ryzyka i projektów. Zarządza wszystkimi czynnościami wsparcia sprzedaży, biorąc pełną odpowiedzialność za treść techniczną przetargów i propozycji sprzedaży. Ustala wskaźniki w celu zapewnienia danych na temat jakości i wspiera ciągłe doskonalenie działań w ramach wsparcia sprzedaży.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 6

Prowadzi czynności w ramach obsługi klienta danej organizacji, aby zapewnić, że są one zgodne z celami i polityką korporacyjną. Zatwierdza propozycje i zapoczątkowuje wdrożenie działań rozwojowych w usługach i systemach klienta.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.