Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Administracja biznesowa ADMN

Zarządzanie i wykonywanie usług i zadań administracyjnych w celu umożliwienia osobom fizycznym, zespołom i organizacjom osiągnięcia sukcesu w realizacji ich celów.

Uwagi zawierające wskazówki

Podstawowe zadania administracyjne mogą obejmować – między innymi – odbieranie telefonów, zajmowania się korespondencją biznesową, dzwonienie do klientów i współpracowników, witanie gości, obsługa poczty elektronicznej, wypełnianie dokumentów, korzystanie z narzędzi cyfrowych do organizowania spotkań zespołu, organizowanie podróży i spotkań, kontaktowanie się z odpowiednimi dostawcami.

Zadania administracji biznesowej na poziomie zarządczym koncentrują się na planowaniu, zarządzaniu i koordynowaniu działań jednostek i zespołów, aby umożliwić im osiąganie celów.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5 6

Administracja biznesowa: Poziom 1

Wykonuje rutynowe czynności administracyjne w zorganizowanym środowisku. Postępuje zgodnie z jasnymi procedurami i używa standardowych narzędzi cyfrowych. Przechowuje i archiwizuje informacje zgodnie z ustalonymi procedurami. Dokonuje prostych ustaleń dotyczących podróży i spotkań.

Administracja biznesowa: Poziom 2

Pomaga w zadaniach administracyjnych dla zespołu. Organizuje spotkania i podróże w ramach standardowych wytycznych. Utrzymuje system archiwizacji i administracji zespołu. Działa jako punkt kontaktowy dla kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych.

Administracja biznesowa: Poziom 3

Zapewnia wsparcie administracyjne dla zespołów i spotkań. Bierze aktywny udział w spotkaniach zespołu. Przygotowuje pliki, systemy oprogramowania, wdraża nowych pracowników, sporządza i rozpowszechnia raporty. Zapewnia wytyczne dotyczące oprogramowania administracyjnego, procedur, procesów, narzędzi i technik.

Administracja biznesowa: Poziom 4

Pomaga zespołowi/menedżerowi w zapewnieniu, że posiada on informacje potrzebne do wspierania bieżących procesów w zespole. Pomaga w planowaniu spotkań. Ustanawia szczegółowe wskazówki dotyczące oprogramowania, procedur, procesów, narzędzi i technik dla administracji i wydajności pracy i udziela takich wskazówek. Łączy się i organizuje pracę w różnych działach. Aktualizuje i utrzymuje politykę i procedury biurowe.

Administracja biznesowa: Poziom 5

Zarządza świadczeniem usług w zakresie administracji biznesowej. Zarządza czasem i terminarzem dla poszczególnych menedżerów wyższego szczebla i zespołów kierowniczych. Filtruje prośby o spotkanie i nadaje im priorytety. Posługuje się wrażliwymi, poufnymi informacjami. Zapewnia menedżerom informacje i zasoby potrzebne do wspierania bieżących procesów i zmian w procesach.

Administracja biznesowa: Poziom 6

Prowadzi i koordynuje inicjatywy strategiczne, działając ponad granicami działów i funkcji. Opracowuje harmonogram spotkań i forów na szczeblu kierowniczym. Wyznacza porządek obrad, format i pożądane wyniki spotkań. Zapewnia kierunek i otrzymuje aktualizacje postępów od członków zespołu kierownictwa wyższego szczebla. Spotyka się zbiorowo lub indywidualnie z członkami kierowniczego zespołu zarządzającego, aby śledzić punkty działań, kwestie i ryzyka. Informuje o postępach i rozwiązuje problemy. Zarządza sprawami i informacjami wysoce wrażliwymi i poufnymi.

Administracja biznesowa: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.