Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie produktem PROD

Zarządzanie i rozwój produktów lub usług poprzez ich pełny cykl życia od powstania, przez wzrost, dojrzałość, spadek, aż do wycofania z rynku.

Uwagi zawierające wskazówki

Zarządzanie produktem może być stosowane zarówno do produktów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Zewnętrznie – nacisk będzie zazwyczaj położony na takie miary jak, między innymi, potrzeby klientów, przychody i zyski.

Wewnętrznie – nacisk będzie zazwyczaj położony na takie miary jak, między innymi, potrzeby użytkowników i wartość biznesowa.

Cykl życia produktu zazwyczaj obejmuje etapy od powstania przez wzrost, dojrzałość, spadek aż do wycofania z rynku. Zastosowany model cyklu życia rozwoju produktu będzie oparty na kontekście pracy i może być wybrany spośród podejść predykcyjnych (opartych na planie) lub adaptacyjnych (iteracyjnych/zwinnych).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Zarządzanie produktem: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie produktem: Poziom 3

Tworzy i pielęgnuje szereg mediów w celu wspierania promocji, marketingu i sprzedaży produktów lub usług. Monitoruje wyniki i informacje zwrotne z kampanii produktowych. Stosuje standardowe techniki i narzędzia do przeprowadzania analizy i monitorowania jakości określonych produktów. Wspiera rozwiązywanie problemów, rozwiązuje problemy i wpływa na informacje zwrotne oraz wykorzystanie produktów.

Zarządzanie produktem: Poziom 4

Pełni funkcję właściciela co najmniej jednego produktu lub usługi o niższej wartości. Ustala ważność wymagań produktowych, tworzy mapy drogowe produktu i ponosi odpowiedzialność za zaległości. Zarządza aspektami cyklu życia produktu w celu spełnienia potrzeb klientów/użytkowników przez produkt i osiągnięcia celów finansowych lub innych. Analizuje rynek i/lub badania dotyczące użytkownika, informacje zwrotne, opinie ekspertów i dane wykorzystania w celu zrozumienia potrzeb i możliwości. Ułatwia przyjmowanie produktów, tworząc treści, wspierając i oceniając kampanie oraz monitorując jakość produktów. Wdraża testy i wprowadzenie produktów.

Zarządzanie produktem: Poziom 5

Ponosi odpowiedzialność za co najmniej jeden produkt lub usługę. Zarządza pełnym cyklem życia produktu, aby zapewnić spełnianie potrzeb klientów/użytkowników oraz osiągnięcie celów finansowych i innych. Wybiera, przyjmuje i dostosowuje odpowiednie metody, narzędzia i techniki rozwoju produktu. Analizuje rynek i badania dot. użytkownika, informacje zwrotne, opinie ekspertów i dane wykorzystania w celu zrozumienia potrzeb i możliwości. Rozwija propozycje produktów oraz określa pozycję i warianty produktu dla różnych segmentów klientów i użytkowników. Ustala ważność wymagań dotyczących produktów i usług, tworzy mapy drogowe produktów i ponosi odpowiedzialność za zaległości. Koordynuje testy u klienta i wprowadzenie produktów, wspierając komunikację i szkolenia. Przewiduje zmiany potrzeb klientów/użytkowników. Dostosowuje produkty i tworzy plany wycofania i przeniesienia produktów.

Zarządzanie produktem: Poziom 6

Nadzoruje portfolio produktów i usług organizacji oraz dostarczanie wartości dla klienta i/lub satysfakcji użytkownika w czasie. Tworzy ramy zarządzania cyklem życia produktu dla klientów i użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Opowiada się za znaczeniem i wartością zasad zarządzania produktem oraz odpowiednich modeli rozwoju produktu. Dostosowuje cele zarządzania produktem do celów biznesowych i zatwierdza wybór i planowanie wszystkich czynności związanych z zarządzaniem produktem. Zapoczątkowuje tworzenie nowych produktów i usług. Wskazuje, w jaki sposób rozwój nowych produktów lub adaptacja istniejących produktów może stworzyć nowe możliwości.

Zarządzanie produktem: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.