Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Pomiar MEAS

Rozwijanie i obsługa zdolności pomiarowych w celu wspierania uzgodnionych potrzeb informacyjnych organizacji.

Uwagi zawierające wskazówki

Pomiar może być stosowany do organizacji, projektów, procesów i produktów pracy.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • planowanie, wdrażanie i kontrolę działań mających na celu pomiar atrybutów procesów, produktów i usług
  • wykorzystywanie środków do oceny wydajności, postępów oraz dostarczania wskazówek i wglądu w rzeczywiste lub potencjalne problemy, zagadnienia i zagrożenia
  • identyfikację wymagań dotyczących pomiaru
  • wdrożenie pomiaru w celu wsparcia iteracyjnych/zwinnych praktyk pracy
  • wybór miar i skal pomiarowych, wyznaczanie wartości docelowych i progów
  • ustalenie metod gromadzenia i analizy danych – w tym automatyzacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Pomiar: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Pomiar: Poziom 3

Stosuje standardowe techniki obsługi specyfikacji środków pomiaru oraz gromadzenia i utrzymania danych pomiaru. Generuje, produkuje i rozpowszechnia raporty. Stosuje narzędzia pomiarowe do rutynowej analizy danych. Wskazuje i wdraża usprawnienia do metod gromadzenia danych.

Pomiar: Poziom 4

Wskazuje i ustala ważność odpowiednich środków, skali i celów. Wspiera projekty, funkcje lub zespoły podczas opracowywania metod pomiaru. Określa podstawowe i pochodne środki wspierające uzgodnione potrzeby dotyczące informacji. Wskazuje i ustala ważność odpowiednich środków, skali i celów. Określa sposób gromadzenia i przechowywania danych dla każdego wymaganego środka pomiaru. Zapewnia wytyczne dotyczące gromadzenia danych, włączając automatyzację. Projektuje raporty i formaty raportowania.

Pomiar: Poziom 5

Ustala cele dotyczące pomiaru oraz zakres pomiaru funkcji, zespołów i projektów. Planuje i wdraża usprawnienia w celu pomiaru możliwości. Zapewnia porady i wskazówki dotyczące skutecznego stosowania środków i pomiaru. Wybiera środki odpowiednie do kontekstu i celów organizacyjnych. Przegląda zbiory danych oraz mechanizmy przechowywania (włączając automatyzację), aby wspierać pomiary. Przyczynia się do tworzenia polityk organizacyjnych, standardów i wytycznych pomiaru.

Pomiar: Poziom 6

Kieruje rozwojem możliwości organizacyjnych dotyczących pomiaru (włączając automatyzację). Tworzy ramy pomiaru i dostosowuje cele pomiaru do celów biznesowych. Rozwija polityki, standardy, wytyczne organizacyjne w zakresie pomiaru. Zapewnia zasoby, aby zagwarantować przyjęcie i przestrzeganie polityk i standardów.

Pomiar: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.