Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Prowadzenie testów akceptacyjnych BPTS

Zatwierdzanie systemów, produktów, procesów biznesowych lub usług w celu określenia, czy kryteria akceptacji zostały spełnione.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania obejmują między innymi:

  • wyznaczanie i stosowanie standardów dotyczących testów akceptacyjnych
  • planowanie, identyfikowanie, projektowanie, wykonywanie i raportowanie wyników testów akceptacyjnych i zarządzanie nimi
  • zachęcanie do efektywnej i skutecznej współpracy z szeregiem udziałowców
  • żądanie i umożliwienie formalnej akceptacji systemów, produktów lub usług
  • tworzenie mierzalnych kryteriów akceptacji związanych z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi, cechami, procesami biznesowymi, historiami użytkowników i regułami biznesowymi
  • opracowywanie przypadków i scenariuszy testów akceptacyjnych na podstawie kryteriów akceptacji
  • umożliwianie przeprowadzania testów eksploracyjnych przez udziałowców w celu odkrycia nieoczekiwanych zachowań
  • wdrożenie modelowych testów biurowych w celu symulacji rzeczywistych praktyk pracy i wykorzystania systemu.

Podejście do prowadzenia testów akceptacyjnych będzie oparte na kontekście pracy i może być wybrane spośród podejść predykcyjnych (opartych na planie) lub adaptacyjnych (iteracyjnych/zwinnych).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Prowadzenie testów akceptacyjnych: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Prowadzenie testów akceptacyjnych: Poziom 2

Asystuje w planowaniu, przygotowaniu i przeprowadzaniu testów akceptacyjnych dla systemów, produktów, procesów biznesowych lub usług. Pomaga w zbieraniu informacji zwrotnych z testów akceptacyjnych.

Prowadzenie testów akceptacyjnych: Poziom 3

Postępuje zgodnie z ustalonymi standardami i technikami, aby opracować i wykonać przypadki testowe i scenariusze na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów akceptacji. Analizuje i raportuje działania testowe, wyniki, problemy i ryzyko.

Prowadzenie testów akceptacyjnych: Poziom 4

Opracowuje kryteria akceptacji związane z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi, procesami biznesowymi, funkcjami, historiami użytkowników i regułami biznesowymi. Projektuje, określa i wykonuje przypadki i scenariusze testowe w celu sprawdzenia, czy systemy, produkty i usługi spełniają kryteria akceptacji i dostarczają przewidywanych korzyści biznesowych. Współpracuje z kolegami z projektu i udziałowcami zaangażowanymi w analizę, rozwój i eksploatację produktów, systemów lub usług w celu zapewnienia dokładności i kompleksowego zakresu testu. Analizuje i raportuje działania testowe, wyniki, problemy i zagrożenia, w tym pracę innych osób.

Prowadzenie testów akceptacyjnych: Poziom 5

Planuje działania związane z testami akceptacyjnymi i zarządza nimi. Określa środowisko testów akceptacyjnych dla systemów, produktów, procesów biznesowych i usług. Zarządza tworzeniem przypadków i scenariuszy testów akceptacyjnych. Zapewnia, że zdefiniowane testy odzwierciedlają realistyczne warunki operacyjne i wymagany poziom pokrycia. Zapewnia, że testy i wyniki są dokumentowane, analizowane i raportowane do udziałowców, a wymagane działania są podejmowane. Podkreśla udziałowcom problemy i ryzyko zidentyfikowane podczas testów. Zapewnia autorytatywne porady i wskazówki dotyczące planowania i wykonywania testów akceptacyjnych.

Prowadzenie testów akceptacyjnych: Poziom 6

Kieruje wdrażaniem i realizacją podejścia organizacji do testów akceptacyjnych. Współpracuje z udziałowcami wyższego szczebla w celu zapewnienia zaangażowania organizacyjnego i zasobów niezbędnych do skutecznego prowadzenia testów akceptacyjnych. Raportuje wszelkie istotne czynniki ryzyka lub problemy związane z testami akceptacyjnymi i rekomenduje wymagane działania. Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dla testów akceptacyjnych. Rozwija możliwości i metody prowadzenia testów akceptacyjnych dla organizacji.

Prowadzenie testów akceptacyjnych: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.