Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Sourcing SORC

Zarządzanie zaopatrzeniem lub zleceniami na produkty i usługi lub udzielanie porad w tym zakresie.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zapewnienie zasad i standardów w zakresie zamówień publicznych
  • zarządzanie handlowe, zgodność z przepisami i zapewnienie bezpieczeństwa informacji
  • wdrażanie zgodnych z przepisami procesów udzielania zamówień, z pełnym uwzględnieniem problemów i nakazów zarówno po stronie zlecającego, jak i dostawcy
  • sprecyzowanie wymagań dotyczących produktów i usług
  • identyfikowanie, ocenianie i wybieranie dostawców 
  • ocenę ofert
  • opracowanie kryteriów „buduj lub kupuj”
  • ocenę i zakup usług opartych na chmurze
  • benchmarking wydajności dostawców 
  • zawieranie, monitorowanie i rozwiązywanie umów.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6 7

Sourcing: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Sourcing: Poziom 2

Pomaga podczas przygotowania kwestionariuszy wstępnej kwalifikacji oraz zaproszeń do przetargów w odpowiedzi na analizę biznesową. Zestawia stosowne informacje do przetargów. Tworzy szczegółowe kryteria oceny wg kryteriów prostego przetargu. Pomaga podczas oceny przetargów.

Sourcing: Poziom 3

Przygotowuje kwestionariusze wstępnej kwalifikacji oraz zaproszenia do przetargów w odpowiedzi na analizę biznesową. Rozpoznaje różnicę między systemami open source i własnościowymi. Stosuje standardowe procedury i narzędzia, aby stworzyć szczegółowe kryteria ocen w przypadku złożonych przetargów oraz do oceny przetargów.

Sourcing: Poziom 4

Przegląda analizy biznesowe (wymagania, potencjalne korzyści i opcje) i określa odpowiednie drogi zaopatrzenia. Korzystając z wiedzy na temat rynku w celu dostarczania danych do specyfikacji, gwarantuje przygotowanie szczegółowych kwestionariuszy wstępnej kwalifikacji oraz zaproszeń do przetargów. Gromadzi i zestawia dane wspierające współpracę i negocjuje warunki ogólne, aby odzwierciedlić skalę wymagań i zachęcić do dobrej wydajności. Ocenia przetargi na podstawie kryteriów specyfikacji i oceny, przygotowuje dokumentację akceptacji oraz doradza w sprawie kontraktów i umów poziomu usług.

Sourcing: Poziom 5

Planuje działania z zakresu zaopatrzenia i zarządza nimi. Zarządza przetargami, procesem oceny i nabycia. Bada dostawców i rynki oraz utrzymuje dogłębne zrozumienie środowiska komercyjnego, aby informować i rozwijać strategie handlowe i plany sourcingu. Doradza w sprawie analizy biznesowej w odniesieniu do alternatywnych modeli sourcingu. Doradza w sprawie polityk i procedur obejmujących przetargi, wybór dostawców i zaopatrzenie. Negocjuje z potencjalnymi partnerami i dostawcami, rozwijając kryteria i procedury akceptacji. Sporządza wersje robocze i składa umowy.

Sourcing: Poziom 6

Rozwija zasady i procedury działań w zakresie sourcingu i zaopatrzenia. Ustala strategie zaopatrzenia, standardy, metody, procesy i dobre praktyki w celu zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami i bezpieczeństwem informacji stron trzecich. Kieruje procesem zaopatrzenia od wyjaśnienia wymagań do sporządzania, monitorowania i kończenia umów. Wskazuje partnerów zewnętrznych, angażując profesjonalistów z powiązanych dyscyplin. Gwarantuje dopasowanie warunków ogólnych do bieżącego ustawodawstwa i polityki.

Sourcing: Poziom 7

Określa ogólne strategie zarządzania relacjami z dostawcami, obejmujące efektywne relacje operacyjne na wszystkich poziomach. Ponosi ogólną odpowiedzialność za działania związane z sourcingiem i zakupami. Opracowuje, wdraża i przegląda procesy pozyskiwania. Negocjuje duże kontrakty.