Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Planowanie zmian w biznesie

Planowanie zmian w biznesie

Usprawnianie procesów biznesowych BPRE

Tworzenie nowych i potencjalnie zakłócających podejść do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV

Zapewnienie przywództwa, porad i wsparcia we wdrożeniu w celu oceny możliwości organizacyjnych oraz identyfikacji, wyznaczenia priorytetów i wdrożenia ulepszeń.

Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI

Planowanie, projektowanie i wdrażanie zintegrowanej struktury i kultury organizacyjnej.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi CIPM

Planowanie, projektowanie i wdrażanie działań mających na celu przejście organizacji i ludzi do wymaganego stanu przyszłego.

Zarządzanie korzyściami BENM

Prognozowanie, planowanie i monitorowanie powstawania i efektywnej realizacji przewidywanych korzyści z projektów i programów.