Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Koordynacja systemów informacyjnych ISCO

Koordynacja strategii informacyjnych i technologicznych w przypadku, gdy przyjęcie wspólnego podejścia przyniosłoby korzyści organizacji.

Uwagi zawierające wskazówki

Ta umiejętność jest zwykle stosowana w dużej organizacji, w której funkcja strategii informacyjnej i technologicznej jest zdecentralizowana do autonomicznych jednostek, lub w ramach wspólnego przedsiębiorstwa złożonego z niezależnych organizacji. 

Przykłady, w których wspólne podejście byłoby korzystne dla organizacji, obejmują m.in. usługi wspólne, integrację usług i zarządzanie nimi, sourcing, zarządzanie dostawcami, strategię chmury, architekturę korporacyjną, bezpieczeństwo.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 6 7

Koordynacja systemów informacyjnych: Poziomy 1-5

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Koordynacja systemów informacyjnych: Poziom 6

Utrzymuje świadomość globalnych potrzeb organizacji. Promuje korzyści, jakie wspólne podejście do wdrażania technologii przyniesie przedsiębiorstwu jako całości. Koordynuje i współpracuje z innymi w zakresie promocji, pozyskiwania, rozwoju i wdrażania systemów i usług informatycznych.

Koordynacja systemów informacyjnych: Poziom 7

Ustanawia strategię organizacji dotyczącą zarządzania informacjami i komunikuje zasady, standardy, procedury i metody niezbędne do wdrożenia strategii. Koordynuje wszystkie aspekty zarządzania cyklem życia systemów informacyjnych. Prezentuje interesy całej organizacji ogólnemu kierownictwu i organom zewnętrznym w zakresie kwestii dotyczących strategii informacji.