Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie katalogiem usług SCMG

Zapewnienie klientom i użytkownikom źródła spójnej informacji o dostępnych usługach i produktach.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • publikowanie i utrzymywanie informacji o dostępnych usługach
  • śledzenie listy dostępnych usług w miarę wprowadzania nowych usług oraz zmiany lub wycofania obecnych usług
  • uczynienie katalogu użytecznym i łatwym w użyciu
  • dostosowanie publikowanych informacji do potrzeb określonych grup odbiorców – np. użytkowników, klientów, usługodawców
  • wspieranie dyskusji na temat oferty usług standardowych i niestandardowych
  • umożliwienie automatyzacji zgłoszeń serwisowych i realizacji usług, w stosownych przypadkach.

Informacje udokumentowane w katalogu usług obejmują – między innymi – nazwy i opisy usług, cech, propozycji wartości, kosztów, poziomów wsparcia i dostępności usług.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Zarządzanie katalogiem usług: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie katalogiem usług: Poziom 3

Zbiera informacje potrzebne do wypełnienia katalogu usług. Redaguje i utrzymuje opisy usług i produktów oraz aktualizuje listę dostępnych usług. Działa jako punkt kontaktowy, odbierając i obsługując rutynowe aktualizacje katalogu usług. Identyfikuje możliwości poprawy procesów zarządzania katalogiem usług.

Zarządzanie katalogiem usług: Poziom 4

Przyczynia się do projektowania i wdrażania katalogu usług. Umożliwia automatyzację zgłoszeń serwisowych i realizację zamówień. Zapewnia porady i wskazówki dotyczące informacji, które mają być zawarte w katalogu usług. Uczestniczy w przeglądach i doskonaleniu katalogu oraz procesów zarządzania katalogiem usług.

Zarządzanie katalogiem usług: Poziom 5

Zarządza tworzeniem i utrzymaniem katalogu usług. Zapewnia, że katalog usług jest kompletny i aktualny. Współpracuje z właścicielami usług w celu zapewnienia spójności i dokładności wpisów w katalogu usług. Dokonuje regularnych przeglądów katalogu z udziałowcami w celu zapewnienia adekwatności do potrzeb i wymagań biznesowych. Zarządza procesami zarządzania katalogiem usług.

Zarządzanie katalogiem usług: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.