Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Widok transformacji cyfrowej

Umiejętności w skrócie

Umiejętności według kategorii
KategoriaUmiejętnośćPoziomy
Strategia cyfrowa, innowacje i inwestycjePlanowanie strategiczne ITSP567
Innowacje INOV567
Monitoring wschodzących technologii EMRG456
Badania dot. użytkownika URCH3456
Projekt doświadczeń użytkownika HCEV3456
Usprawnianie procesów biznesowych BPRE567
Analiza sytuacji biznesowej BUSA3456
Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM56
Zarządzanie portfolio POMG567
Ocena wykonalności FEAS3456
Ocena inwestycji INVA456
Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL567
Zarządzanie produktem PROD3456
Marketing MKTG23456
Kultura cyfrowa, umiejętności i możliwościRozwój zdolności organizacyjnych OCDV567
Sourcing SORC234567
Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI4567
Ocena kompetencji LEDA3456
Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR345
Zarządzanie wiedzą KNOW234567
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi CIPM3456
Zarządzanie wynikami PEMT456
Doświadczenie pracowników EEXP456
Transformacja cyfrowa i danych, zmiany i zarządzanieSystem zarządzania GOVN67
Zarządzanie ryzykiem BURM34567
Zarządzanie informacjami IRMG4567
Bezpieczeństwo informacji SCTY34567
Ochrona danych osobowych PEDP56
Zarządzanie danymi DATM456
Zarządzanie programem PGMG67
Zarządzanie projektem PRMG4567
Obsługa portfolio, programów i projektów PROF23456
Zarządzanie rozwojem systemów DLMG567
Zarządzanie usługami technologicznymi ITMG567
Zarządzanie korzyściami BENM56
Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT4567
Zarządzanie finansowe FMIT456
Technologie cyfroweAnaliza doświadczeń użytkownika UNAN345
Definicja wymagań i zarządzanie REQM23456
Uczenie maszynowe MLNG23456
Nauka o danych DATS234567
Analityka biznesowa BINT2345
Wizualizacja danych VISL345
Architektura rozwiązania ARCH456
Projektowanie systemów DESN3456
Modelowanie biznesowe BSMO23456
Wsparcie obsługi klienta CSMG123456
Zarządzanie dostawcami SUPP234567
Ocena doświadczeń użytkownika USEV23456