Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Kultura cyfrowa, umiejętności i możliwości

Kultura cyfrowa, umiejętności i możliwości

Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV

Zapewnienie przywództwa, porad i wsparcia we wdrożeniu w celu oceny możliwości organizacyjnych oraz identyfikacji, wyznaczenia priorytetów i wdrożenia ulepszeń.

Sourcing SORC

Zarządzanie zaopatrzeniem lub zleceniami na produkty i usługi lub udzielanie porad w tym zakresie.

Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI

Planowanie, projektowanie i wdrażanie zintegrowanej struktury i kultury organizacyjnej.

Ocena kompetencji LEDA

Ocenianie wiedzy, umiejętności, kompetencji i zachowań za pomocą dowolnych środków, formalnych lub nieformalnych, w odniesieniu do ram takich jak SFIA.

Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR

Projektowanie i opracowywanie zasobów służących przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zmianie zachowań.

Zarządzanie wiedzą KNOW

Zarządzanie istotną wiedzą w celu tworzenia wartości dla organizacji.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi CIPM

Planowanie, projektowanie i wdrażanie działań mających na celu przejście organizacji i ludzi do wymaganego stanu przyszłego.

Zarządzanie wynikami PEMT

Poprawa wyników organizacji poprzez rozwój wydajności jednostek i grup roboczych w celu osiągnięcia uzgodnionych celów z wymiernymi rezultatami.

Doświadczenie pracowników EEXP

Zwiększanie zaangażowania pracowników i doskonalenie sposobów pracy, wzmacnianie pozycji pracowników oraz wspieranie ich zdrowia i dobrego samopoczucia