Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Technologie cyfrowe

Technologie cyfrowe

Analiza doświadczeń użytkownika UNAN

Zrozumienie kontekstu użytkowania systemów, produktów i usług oraz określenie wymagań dotyczących doświadczenia użytkownika i celów projektowych.

Definicja wymagań i zarządzanie REQM

Zarządzanie wymaganiami przez cały cykl życia dostawy i eksploatacji.

Uczenie maszynowe MLNG

Rozwijanie systemów, które uczą się poprzez doświadczenie i wykorzystanie danych.

Nauka o danych DATS

Stosowanie matematyki, statystyki, eksploracji danych i technik modelowania predykcyjnego w celu uzyskania wglądu, przewidywania zachowań i generowania wartości z danych.

Analityka biznesowa BINT

Opracowywanie, tworzenie i dostarczanie regularnych i jednorazowych informacji zarządczych w celu zapewnienia wglądu i pomocy w podejmowaniu decyzji.

Wizualizacja danych VISL

Ułatwianie zrozumienia danych poprzez przedstawianie koncepcji, idei i faktów za pomocą reprezentacji graficznych.

Architektura rozwiązania ARCH

Opracowywanie i komunikowanie wielowymiarowej architektury rozwiązania w celu osiągnięcia uzgodnionych wyników biznesowych.

Projektowanie systemów DESN

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań i uzgodnionych architektur systemów.

Modelowanie biznesowe BSMO

Tworzenie abstrakcyjnych lub rozproszonych reprezentacji sytuacji rzeczywistych, biznesowych lub scenariuszy gier.

Wsparcie obsługi klienta CSMG

Zarządzanie i obsługa funkcji obsługi klienta lub biura obsługi klienta.

Zarządzanie dostawcami SUPP

Dostosowanie celów i działań organizacji w zakresie wyników dostawcy do strategii i planów sourcingowych, równoważenia kosztów, wydajności i jakości usług.

Ocena doświadczeń użytkownika USEV

Walidacja systemów, produktów lub usług pod kątem celów, metryk i założeń dotyczących doświadczeń użytkownika.