Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Widok transformacji cyfrowej

Widok transformacji cyfrowej

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali ten pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najbardziej istotne dla transformacji cyfrowej.

SFIA zapewnia wspólny język w całym cyklu zarządzania ludźmi i umiejętnościami. Poprawia to komunikację i zrozumienie dla wszystkich zaangażowanych, np. Liderów biznesu i technologii, kierowników pierwszej linii, pracowników, HR, nauki i rozwoju, studentów i instytucji akademickich.

Umiejętności transformacji cyfrowej w skrócie

Umiejętności w skrócie zawierają jednostronicowe streszczenie poziomy umiejętności i kompetencji związanych z transformacją cyfrową.

Jak korzystać z widoku transformacji cyfrowej

Opublikowaliśmy również porady i wskazówki pomocne w korzystaniu z SFIA i widoku transformacji cyfrowej. Te strony są tylko w języku angielskim.

Jak w przypadku wszystkich aplikacji SFIA; należy rozważyć widok transformacji cyfrowej w odniesieniu do swojego specyficznego kontekstu organizacyjnego i celów biznesowych.

  • Zamiarem nie jest wytyczanie twardej granicy wokół tych umiejętności ani sugerowanie, że inne umiejętności SFIA nie są odpowiednie.
  • Po zapoznaniu się z tym widokiem prawdopodobne jest, że odniesiesz się do niego pełne ramy SFIA dla dodatkowych i uzupełniających definicji umiejętności.