Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Pełny widok frakcji SFIA

Pełny widok frakcji SFIA

Konwencjonalny sposób oglądania SFIA. Ten widok obejmuje każdą umiejętność opisaną przez SFIA - zorganizowaną w kategorie i podkategorie. Ten pogląd pozostał zasadniczo niezmieniony od wersji 1 SFIA.

Konwencjonalny pogląd grupuje umiejętności SFIA w kategorie i podkategorie. To jest widok używany dla Kompletny przewodnik SFIA, . Arkusz streszczenia A3 i podstawowa nawigacja.

Użyj listy od A do Z, jeśli szukasz konkretnej umiejętności i znasz jej nazwę.

Umiejętności w skrócie zapewnia jednostronicowe podsumowanie wszystkich umiejętności i poziomów, na których są zdefiniowane.