Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA:

Pełny widok frakcji SFIA

Konwencjonalny sposób oglądania SFIA. Ten widok obejmuje każdą umiejętność opisaną przez SFIA - zorganizowaną w kategorie i podkategorie. Ten pogląd pozostał zasadniczo niezmieniony od wersji 1 SFIA.

Widok transformacji cyfrowej

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali ten pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najbardziej istotne dla transformacji cyfrowej.

Widok DevOps

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali ten pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla DevOps.

Widoki SFIA

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Widoki SFIA przedstawiają zawartość SFIA z różnych punktów widzenia. Poglądy te dotyczą interesów określonych dyscyplin zawodowych, tematów branżowych i użytkowników ram.

SFIA - profile roli ICT w UE

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali taki pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla standardowych profili roli Unii Europejskiej (UE) -ICT.