Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Kompetencje inżynierii oprogramowania

Kompetencje inżynierii oprogramowania

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali ten pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla kompetencji inżynierii oprogramowania.

SFIA zapewnia wspólny język w całym cyklu zarządzania ludźmi i umiejętnościami. Poprawia to komunikację i zrozumienie dla wszystkich zaangażowanych, np. Liderów biznesu i technologii, kierowników pierwszej linii, pracowników, HR, nauki i rozwoju, studentów i instytucji akademickich.

Umiejętności i kompetencje w zakresie inżynierii oprogramowania w skrócie

The Umiejętności w skrócie zapewnia jednostronicowe podsumowanie Poziomy umiejętności i kompetencji związanych z inżynierią oprogramowania SFIA.

Jak korzystać z widoku inżynierii oprogramowania

Mamy również opublikowane porady i wskazówki pomocne w korzystaniu z SFIA i widoku inżynierii oprogramowania. Te strony są tylko w języku angielskim.

Jak w przypadku wszystkich aplikacji SFIA; powinieneś rozważyć widok inżynierii oprogramowania w kontekście swojego specyficznego kontekstu organizacyjnego i celów biznesowych.

  • Zamiarem nie jest wytyczanie twardej granicy wokół tych umiejętności ani sugerowanie, że inne umiejętności SFIA nie są odpowiednie.
  • Po zapoznaniu się z tym widokiem prawdopodobne jest, że odniesiesz się do niego pełne ramy SFIA dla dodatkowych i uzupełniających definicji umiejętności.