Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Kompetencje inżynierii oprogramowania

Umiejętności w skrócie

Umiejętności według kategorii
KategoriaUmiejętnośćPoziomy
Podstawowe kompetencje w zakresie inżynierii oprogramowaniaDefinicja wymagań i zarządzanie REQM23456
Projektowanie systemów DESN456
Projektowanie oprogramowania SWDN23456
Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG23456
Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych RESD23456
Metody i narzędzia METL3456
Zarządzanie konfiguracją CFMG23456
Testowanie TEST123456
Integracja i tworzenie systemów SINT23456
Wprowadzanie i wdrażanie RELM3456
Zapewnienie jakości QUAS3456
Pomiar MEAS3456
Inżynieria bezpieczeństwa SFEN3456
Obsługa aplikacji ASUP2345
Kompetencje zarządzania inżynierią oprogramowaniaZarządzanie rozwojem systemów DLMG567
Zarządzanie projektem PRMG4567
Zarządzanie jakością QUMG34567
Weryfikacja zgodności CORE3456
Ocena bezpieczeństwa SFAS56
Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV567
Powiązane kompetencje informatyczne przedsiębiorstwaAnalizy biznesowe BUAN3456
Badania dot. użytkownika URCH3456
Analiza doświadczeń użytkownika UNAN345
Projekt doświadczeń użytkownika HCEV3456
Architektura rozwiązania ARCH456
Modelowanie danych i projektowanie DTAN2345
Testowanie procesów biznesowych BPTS456
Ocena doświadczeń użytkownika USEV23456
Akceptacja usługi SEAC456
Zarządzanie zmianą CHMG23456
Zarządzanie zdarzeniami USUP2345
Zarządzanie problemem PBMG345
Zarządzanie portfolio POMG567
Zarządzanie programem PGMG67
Zarządzanie produktem PROD3456
Zarządzanie relacjami RLMT4567
Pozyskiwanie środków RESC456
Zarządzanie wynikami PEMT456
Rozwój zawodowy PDSV456
Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie GOVN567
Zarządzanie dostawcami SUPP234567
Zarządzanie kontraktami ITCM456
Zarządzanie finansowe FMIT456
Zarządzanie korzyściami BENM56