Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Analiza doświadczeń użytkownika UNAN

Identyfikacja, analiza, wyjaśnienie i komunikacja kontekstu zastosowania, w którym będą działać aplikacje oraz celów produktów, systemów i usług. Analiza i ustalanie priorytetów potrzeb dotyczących doświadczeń użytkowników udziałowców oraz definicji atrybutów, zachowań i wydajności wymaganego systemu, produktu lub usług. Definicja i zarządzanie doświadczeniami użytkowników oraz dostępność wymagań wobec użytkowników w odniesieniu do wszystkich potencjalnych użytkowników.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Analiza doświadczeń użytkownika: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Analiza doświadczeń użytkownika: Poziom 3

Tworzy i opisuje osoby reprezentujące kluczowe segmenty użytkowników. Opisuje cele i zadania użytkowników oraz środowisko, w którym będzie stosowany system, produkt lub usługa. Wybiera odpowiednie techniki do uzyskania szczegółowych wymagań dotyczących doświadczenia użytkownika. Wskazuje i definiuje wymagania wobec doświadczenia użytkownika oraz dostępności użytkownika. Współpracuje z udziałowcami w celu priorytetyzacji wymagań i rozwiązywania konfliktów.

Analiza doświadczeń użytkownika: Poziom 4

Wskazuje i opisuje cele użytkowników w odniesieniu do systemów, produktów i usług. Wskazuje role grup udziałowców. Definiuje wymagane zachowania i wydajność systemu, produktu lub usługi pod względem całkowitego doświadczenia użytkownika, rozwiązując potencjalne konflikty między sprzecznymi wymaganiami użytkownika. Określa mierzalne kryteria wymaganej użyteczności i dostępności systemu, produktów i usług.

Analiza doświadczeń użytkownika: Poziom 5

Określa podejścia do stosowania w celu analizy, wyjaśnienia i komunikacji doświadczeń użytkownika, charakterystyki i zadań użytkownika oraz środowiska technicznego, społecznego, organizacyjnego i fizycznego, w którym będą działać systemy, produkty lub usługi. Planuje i kieruje działaniami w zakresie analizy doświadczenia użytkownika oraz dostępności, zapewniając porady ekspertów oraz wytyczne wspierające przyjęcie uzgodnionego podejścia.

Analiza doświadczeń użytkownika: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.