Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projekt doświadczeń użytkownika HCEV

Proces iteracyjnego projektowania w celu zwiększenia satysfakcji użytkownika poprzez poprawę użyteczności i dostępności podczas interakcji z systemem, produktem lub usługą. Projekt zadań cyfrowych oraz offline użytkownika, interakcji i interfejsów w celu spełnienia wymagań dotyczących użyteczności i dostępności. Udoskonalenie projektów w odpowiedzi na ocenę skoncentrowaną na użytkowniku oraz opinie i informacje dotyczące projektu od osób odpowiedzialnych za projekt, rozwój i wdrożenie.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziom 3

Stosuje narzędzia i metody do projektowania i rozwoju zadań cyfrowych i offline użytkownika, interakcji i interfejsów spełniających uzgodnione wymagania dotyczące użyteczności i dostępności wybranego elementu systemu, produktu lub usługi. Tworzy funkcjonalne prototypy. Pomaga w ramach zespołu w tworzeniu ogólnego projektu doświadczenia użytkownika. Pomaga podczas oceny opcji i kompromisów dot. projektu. Konsekwentnie stosuje wytyczne dotyczące projektu wizualnego i kreowania marki.

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziom 4

Projektuje i rozwija zadania cyfrowe i offline użytkownika, interakcje i interfejsy spełniające uzgodnione wymagania użyteczności i dostępności. Przekłada koncepcje na wyniki oraz prototypy i zbiera opinie użytkowników do poprawy projektów. Określa odpowiednie narzędzia, metody i wzorce projektowania. Ocenia alternatywne opcje projektowe oraz zaleca projekty uwzględniające wymagania dotyczące wydajności, użyteczności i dostępności. Interpretuje i przestrzega wytycznych dotyczących projektu wizualnego i kreowania marki, aby stworzyć spójne i wywierające wpływ doświadczenie użytkownika.

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziom 5

Określa podejścia do stosowania podczas projektowania i tworzenia prototypu zadań cyfrowych i offline, interakcji i interfejsów zgodnie z wymaganiami użyteczności i dostępności systemu, produktu lub usługi. Stosuje podejście iteracyjne w celu szybkiego włączenia opinii użytkownika w projekty. Planuje i kieruje działaniami dotyczącymi projektowania doświadczenia użytkownika, zapewniając porady eksperckie i wytyczne wspierające przyjmowanie uzgodnionych podejść. Integruje wymagany projekt wizualny i kreowanie marki w działania projektowe dotyczące doświadczenia użytkownika.

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziom 6

Uzyskuje organizacyjne zaangażowanie wobec polityk, standardów i strategii w celu zapewnienia wymaganej użyteczności, dostępności i bezpieczeństwa. Określa standardy projektowe dotyczące doświadczenia użytkownika oraz metody spełnienia organizacyjnych celów systemów, produktów i usług oraz łączenia doświadczeń cyfrowych i offline. Planuje i prowadzi działaniami w zakresie projektowania doświadczenia użytkownika pod kątem strategicznych, dużych i złożonych programów.

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.