Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie problemem PBMG

Rozwiązywanie (reaktywne i proaktywne) problemów w ramach cyklu życia systemu informatycznego, włączając klasyfikację, priorytetyzację i zapoczątkowanie działań, dokumentację głównych przyczyn i wdrożenie środków zaradczych w celu zapobiegania przyszłym zdarzeniom.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Zarządzanie problemem: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie problemem: Poziom 3

Bada problemy dot. systemów, procesów i usług. Pomaga podczas wdrożenia uzgodnionych środków zaradczych i zapobiegawczych.

Zarządzanie problemem: Poziom 4

Początkuje i monitoruje działania w celu badania i rozwiązania problemów dot. systemów, procesów i usług. Określa sposoby rozwiązania/środki zaradcze wobec problemów. Pomaga podczas wdrożenia uzgodnionych środków zaradczych i zapobiegawczych.

Zarządzanie problemem: Poziom 5

Gwarantuje podejmowanie odpowiednich działań w celu przewidywania, zbadania i rozwiązywania problemów dotyczących systemów i usług. Gwarantuje, że problemy te są całkowicie udokumentowane w odpowiednich systemach raportowania. Umożliwia opracowanie rozwiązań problemów. Koordynuje wdrożenie uzgodnionych środków zaradczych i zapobiegawczych. Analizuje wzorce i trendy.

Zarządzanie problemem: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.