Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Akceptacja usługi SEAC

Uzyskanie formalnego potwierdzenia spełnienia kryteriów akceptacji usługi oraz gotowości usługodawcy do obsługi nowej usługi po jej wdrożeniu. (Kryteria akceptacji usługi są stosowane w celu zapewnienia, że usługa spełnia określone wymagania, włączając wymagania w zakresie funkcjonalności, wsparcia operacyjnego, wydajności i jakości).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Akceptacja usługi: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Akceptacja usługi: Poziom 4

Angażuje się w prace z kierownictwem ds. projektu w celu potwierdzenia, że rozwijany produkt spełnia kryteria akceptacji usługi i jest zgodny z wymaganymi standardami. Wprowadza procesy zarządzania zmianą.

Akceptacja usługi: Poziom 5

Angażuje się w prace z menedżerami ds. projektu technicznego i projektowym lub biurem zarządzania projektami w celu zapewnienia produkowania prawidłowych produktów w odpowiednim czasie. Ocenia jakość wyników projektu względem uzgodnionych kryteriów akceptacji usługi.

Akceptacja usługi: Poziom 6

Odpowiada za proces przeniesienia, rozwija podejście organizacyjne i definiuje kryteria akceptacji dot. przeniesienia usługi. Promuje i monitoruje wyniki jakości projekty, aby zapewnić ich dostosowanie do celu i zdatność do użytku w ramach usługi operacyjnej. Aktywnie angażuje się w prace z menedżerami projektu technicznego oraz projektowymi w celu zwiększania świadomości i zgodności z planami i procesami zapewnienia jakości przeniesienia usługi. Zatwierdza kryteria akceptacji usługi z menedżerami projektu/programu.

Akceptacja usługi: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.