Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie zmianą CHMG

Zarządzanie zmianą infrastruktury usług, włączając aktywa usług, pozycje konfiguracji oraz powiązaną dokumentację. Zarządzanie zmianą stosuje żądania zmiany (RFC) dotyczące standardowych lub awaryjnych zmian oraz zmian w wyniku zdarzeń i problemów w celu zapewnienia skutecznej kontroli i zmniejszenia ryzyka względem dostępności, wydajności, bezpieczeństwa i zgodność z usługami biznesowymi, których dotyczy zmiana.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Zarządzanie zmianą: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Zarządzanie zmianą: Poziom 2

Dokumentuje zmiany w oparciu o żądanie zmiany. Stosuje procedury kontroli zmiany.

Zarządzanie zmianą: Poziom 3

Rozwija, dokumentuje i wdraża zmiany w oparciu o żądanie zmiany. Stosuje procedury kontroli zmiany.

Zarządzanie zmianą: Poziom 4

Ocenia, analizuje, rozwija, dokumentuje i wdraża zmiany w oparciu o żądanie zmiany.

Zarządzanie zmianą: Poziom 5

Rozwija plany wdrożenia złożonych żądań zmiany. Ocenia ryzyko wobec integralności środowiska usługi nieodłącznego dla proponowanych wdrożeń (włączając dostępność, wydajność, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami usługi biznesowej, której ono dotyczy). Szuka zatwierdzenia tych czynności, przeglądów i skuteczności wdrożenia zmiany, sugeruje usprawnienia procedur organizacyjnych nadzorujących zarządzanie zmianą. Kieruje oceną, analizą, rozwojem, dokumentacją i wdrożeniem zmian w oparciu o żądanie zmiany.

Zarządzanie zmianą: Poziom 6

Ustala politykę organizacji dotyczącą zarządzania zmianą w rzeczywistych usługach oraz środowiskach testowych. Gwarantuje skuteczną kontrolę oraz łagodzenie ryzyka dla dostępności, wydajności, bezpieczeństwa i zgodności usług biznesowych, których ono dotyczy.

Zarządzanie zmianą: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.