Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Inżynieria bezpieczeństwa SFEN

Zastosowanie odpowiednich metod w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wszystkich faz cyklu życia rozwoju systemów pod kątem bezpieczeństwa, włączając konserwację i ponowne wykorzystanie. Obejmują one analizę zagrożeń i ryzyka dla bezpieczeństwa, specyfikację wymagań bezpieczeństwa, projekt architektury systemu powiązanego z bezpieczeństwem, projektowanie metod formalnych, zatwierdzanie i weryfikację bezpieczeństwa oraz przygotowanie analizy bezpieczeństwa.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziom 3

Pomaga podczas gromadzenia dowodów zapewnienia bezpieczeństwa, podejmując wszelkie prace zgodnie z uzgodnionymi standardami bezpieczeństwa, technicznymi i jakości, korzystając z odpowiednich metod i narzędzi. Dokumentuje wyniki działań w ramach analizy zagrożeń i ryzyka.

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziom 4

Przyczynia się do wskazania, analizy i dokumentacji zagrożeń oraz gromadzenia, oceny i specyfikacji wymagań bezpieczeństwa. Analizuje i dokumentuje rezultaty walidacji bezpieczeństwa. Przyczynia się do rozwoju i utrzymania planów zapewnienia bezpieczeństwa projektu oraz gromadzi dowody zapewnienia bezpieczeństwa do przygotowania analizy bezpieczeństwa.

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziom 5

Wskazuje i analizuje zagrożenia oraz przyczynia się do wskazania i oceny środków zmniejszenia ryzyka, gwarantując ich odpowiednie udokumentowanie. Określa powiązane z bezpieczeństwem architektury systemu do najwyższego poziomu integralności bezpieczeństwa. Rozwija i utrzymuje plany zapewnienia bezpieczeństwa projektu, monitoruje zgodność i gwarantuje gromadzenie dowodów zapewnienia bezpieczeństwa do przygotowania analizy bezpieczeństwa.

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziom 6

Ponosi pełną odpowiedzialność za analizę zagrożeń i ocenę ryzyka, projekt architektury systemu powiązanego z bezpieczeństwem, planowanie zapewnienia bezpieczeństwa i zgodność oraz przygotowanie analizy bezpieczeństwa dotyczącej systemów zgodnie z najwyższymi poziomami bezpieczeństwa. Ponosi odpowiedzialność za powiązane z bezpieczeństwem aspekty wielu złożonych projektów lub projektów dotyczących wysokiego poziomu integralności bezpieczeństwa, zapewniając skuteczne przywództwo dla członków zespołu.

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.