Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Integracja i tworzenie systemów SINT

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań dotyczących elementów integracji/kompilacji, podsystemów i interfejsów do budowania systemów operacyjnych, produktów lub usług dostarczanych klientom lub do celów wewnętrznych i tymczasowych, takich jak testowanie. Rozwój możliwości organizacyjnych pod kątem integracji oraz kompilacji systemów, włączając automatyzację i ciągłą integrację.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 2

Tworzy kompilacje oprogramowania z kodu źródłowego oprogramowania. Przeprowadza testy zgodnie z definicją ze specyfikacji testów integracji, dokumentuje szczegółowe informacje na temat wszelkich usterek. Analizuje i sporządza raporty z działań i wyników testów integracji. Wskazuje i raportuje problemy i ryzyko.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 3

Definiuje moduły oprogramowania niezbędne do kompilacji integracji i tworzy definicje kompilacji każdej generacji oprogramowania. Akceptuje ukończone moduły oprogramowania, gwarantując, że spełniają one zdefiniowane kryteria. Tworzy kompilacje oprogramowania z kodu źródłowego oprogramowania w celu wczytania ich do docelowego sprzętu. Konfiguruje środowisko sprzętowe i programistyczne zgodnie z wymaganiami integrowanego systemu. Zapewnia specyfikacje testowe integracji, przeprowadza testy i rejestruje oraz dokumentuje wyniki. Diagnozuje usterki oraz rejestruje i sporządza raporty w zakresie wyników testów. Tworzy raporty dotyczące integracji systemu.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 4

Zapewnia doświadczenie techniczne umożliwiające konfigurację oprogramowania, innych komponentów systemu oraz urządzeń do testowania systemów. Współpracuje z zespołami technicznymi w celu rozwoju i uzgodnienia planów integracji systemów oraz tworzenia raportów dotyczących postępu. Definiuje zasady tworzenia złożonych/nowych integracji. Gwarantuje, że środowiska testowe integracji są prawidłowo skonfigurowane. Projektuje, wykonuje i sporządza raporty w sprawie rezultatów testów nad kompilacją integracji. Wskazuje i dokumentuje elementy integracji systemu w celu rejestrowania w systemie zarządzania konfiguracją. Zaleca i wdraża usprawnienia w procesach i narzędziach.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 5

Wskazuje, ocenia i zarządza przyjęciem odpowiednich narzędzi, technik i procesów (włączając automatyzację i ciągłą integrację), aby stworzyć solidne ramy integracji. Kieruje pracami związanymi z integracją zgodnie z uzgodnionym projektem systemu i usługi. Monitoruje i sporządza raporty dotyczące wyników każdej integracji i kompilacji. Projektuje i tworzy elementy i interfejsy integracji. Przyczynia się do ogólnego projektu usługi oraz definicji kryteriów wyboru produktów i komponentów. Przyczynia się do rozwoju polityk, standardów i narzędzi integracji systemów.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 6

Rozwija zasady, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące integracji i kompilacji systemów. Kieruje rozwojem możliwości organizacyjnych pod kątem integracji i kompilacji systemów, włączając automatyzację i ciągłą integrację. Zapewnia zasoby gwarantujące, że integracja i kompilacja systemów może przebiegać skutecznie, zapewniając przyjęcie i przestrzeganie polityk i standardów.

Integracja i tworzenie systemów: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.