Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Rozwój zawodowy PDSV

Ułatwienie rozwoju zawodowego osób indywidualnych, włączając początkowanie, monitoring, przegląd i zatwierdzenie planów szkoleniowych oraz rozwoju zgodnie z wymaganiami organizacyjnymi lub biznesowymi. Doradztwo dla uczestników w zakresie wszystkich istotnych aspektów ciągłego rozwoju zawodowego. Wskazanie odpowiednich zasobów szkoleniowych/rozwojowych. Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami szkoleń. Ocena korzyści działań na rzecz ciągłego rozwoju zawodowego.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Rozwój zawodowy: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Rozwój zawodowy: Poziom 4

Utrzymuje ramy umiejętności lub informacje na temat dostępu do ram standardowych. Doradza w zakresie wymaganych wyników rozwoju lub szkolenia z zakresu wiedzy na temat ram umiejętności lub organizacyjnych potrzeb rozwoju. Wspiera osoby praktykujące podczas procesu tworzenia planu rozwoju w oparciu o założenia dotyczące wyników. Monitoruje dokumentację ciągłego rozwoju zawodowego osób praktykujących, gwarantując rejestrowanie osiągnięć oraz poprawy możliwości i ich odniesienia do założeń dotyczących wyników.

Rozwój zawodowy: Poziom 5

Określa wymagane wyniki szkoleń lub rozwoju na podstawie strategii szkoleniowych w zakresie organizacyjnych potrzeb dotyczących rozwoju oraz uzgodnionych ścieżek kariery. Zapewnia mentoring dla przydzielonych osób praktykujących, gwarantując zgodność z wstępnie zdefiniowanymi założeniami wyników wymaganego rozwoju. Pomaga każdemu praktykującemu podczas tworzenia planu rozwoju w oparciu o założenia dotyczące wyników. Gwarantuje, że każdy praktykujący rejestruje dowody ciągłego rozwoju zawodowego. Zatwierdza dokumentację praktykujących pod koniec każdego cyklu planowanego rozwoju w celu zapewnienia prawidłowego rejestrowania osiągnięć oraz poprawy możliwości i ich odniesienia do założeń dotyczących wyników. Może przyczyniać się do oceny wyników osób praktykujących.

Rozwój zawodowy: Poziom 6

Określa organizacyjne potrzeby rozwoju zgodnie z potrzebami firmy i wytycznymi strategicznymi. Tworzy strategie rozwoju, aby osiągnąć wymaganą zmianę. Rozwija i prowadzi społecznościami praktyk, włączając definiowanie ścieżek kariery. Monitoruje postęp i ocenia korzyści biznesowe uzyskane ze stałego rozwoju osobistego.

Rozwój zawodowy: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.