Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Modelowanie danych i projektowanie DTAN

Rozwój modeli w celu reprezentowania i komunikowania wymagań danych oraz umożliwienia organizacjom zrozumienia ich zasobów danych oraz relacji pomiędzy rzeczywistymi podmiotami. Badania, analiza i ustalanie zakresu wymagań danych do wspierania rozwoju systemów oprogramowania, integracji danych oraz czynności odzyskiwania danych. Iteracja, przegląd i konserwacja wymagań i modeli danych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5

Modelowanie danych i projektowanie: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Modelowanie danych i projektowanie: Poziom 2

Stosuje techniki analizy danych, projektowania, modelowania w celu ustalenia, modyfikacji lub konserwacji struktur danych oraz ich powiązanych elementów (opisy podmiotów, relacji, atrybutów).

Modelowanie danych i projektowanie: Poziom 3

Stosuje techniki analizy danych, projektowania, modelowania i zapewnienia jakości w oparciu o szczegółowe zrozumienie procesów biznesowych w celu ustalenia, modyfikacji lub konserwacji struktur danych oraz ich powiązanych elementów (opisy podmiotów, relacji, atrybutów). Doradza projektantom baz danych oraz innym członkom zespołu rozwoju aplikacji w zakresie szczegółowych informacji na temat struktur danych oraz powiązanych elementów.

Modelowanie danych i projektowanie: Poziom 4

Bada wymagania dotyczące danych korporacyjnych i stosuje techniki analizy, projektowania, modelowania i zapewnienia jakości danych w celu ustalenia, modyfikowania lub utrzymania struktur danych oraz ich powiązanych elementów (opisy podmiotów, relacji, atrybutów). Zapewnia porady i wytyczne dla projektantów baz danych oraz innych osób korzystających ze struktur danych oraz powiązanych elementów.

Modelowanie danych i projektowanie: Poziom 5

Wyznacza standardy modelowania danych oraz narzędzia i techniki projektowania, doradza w zakresie ich zastosowania oraz zapewnia zgodność z przepisami. Zarządza badaniami w zakresie wymagań danych korporacyjnych i koordynuje zastosowanie analizy danych, technik projektowania i modelowania w oparciu o szczegółowe zrozumienie wymagań wobec informacji korporacyjnych w celu ustalenia, modyfikacji lub konserwacji struktur danych oraz ich powiązanych elementów (opisy podmiotów, relacji, atrybutów). Zarządza iteracją, przeglądem i konserwacją wymagań i modeli danych.

Modelowanie danych i projektowanie: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.