Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, ocena i realizacja programów prac rozwojowych systemu zgodnie z celami dotyczącymi terminu, budżetu i jakości. Wskazanie zasobów niezbędnych do rozwoju systemu oraz sposobu zapewnienia zgodności ze skuteczną wydajnością dostaw. Dostosowanie czynności zapewniających rozwój systemów oraz ich realizacja zgodnie z ustalonymi architekturami i standardami. Rozwój strategii komunikacji planów rozwoju przyszłych systemów. Wdrożenie i przyjęcie modeli cyklu życia rozwoju systemów opartych na kontekście pracy i odpowiednim wyborze pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Zarządzanie rozwojem systemów: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie rozwojem systemów: Poziom 5

Definiowanie projektów rozwoju systemów, które wspierają cele i plany organizacji. Wybiera, dostosowuje i przyjmuje odpowiednie metody, narzędzia i techniki rozwoju systemu, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym). Gwarantuje, że kierownictwo wyższego szczebla jest świadome i może zapewnić wymagane zasoby. Zapewnia dostępność i optymalne wykorzystanie zasobów. Monitoruje i dokonuje raportów w sprawie postępu projektów rozwojowych, gwarantując, że są one realizowane zgodnie z ustalonymi architekturami, standardami, metodami i procedurami (włączając rozwój bezpiecznego oprogramowania). Rozwija strategię komunikowania o przyszłych działaniach rozwojowych.

Zarządzanie rozwojem systemów: Poziom 6

Wyznacza politykę i dąży do przestrzegania standardów projektów rozwoju systemu, bez względu na to, czy opierają się na podejściu prognostycznym (opartym na planie) lub bardziej adaptacyjnym (itaracyjnym/zwinnym). Promuje korzyści rozwiązania wszystkich problemów dotyczących bezpieczeństwa podczas rozwoju systemów. Wskazuje i zarządza zasobami niezbędnymi na wszystkich etapach (planowanie, szacowanie kosztów i realizacji) projektów rozwoju systemów, gwarantując spełnienie celów technicznych, finansowych i dotyczących jakości.

Zarządzanie rozwojem systemów: Poziom 7

Kieruje tworzeniem definicji, wdrożeniem i przeglądem ram zarządzania rozwojem systemu organizacji. Zatwierdza funkcje i platformy rozwoju struktury systemów i ponosi odpowiedzialność za dostosowanie ich do strategii oraz celów biznesowych oraz do wyłaniających się możliwości IT i cyfrowych. Wyznacza strategię dotyczącą zarządzania zasobami w ramach rozwoju systemu, zatwierdza przydzielanie zasobów do programów rozwoju systemów i utrzymuje przegląd wpływu takich programów na sukces organizacyjny. Zarządza jakością i stosownością wykonywanych prac i dostarcza mierzalne korzyści biznesowe.