Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie konfiguracją CFMG

Planowanie, zarządzanie, kontrola i nadzór nad zasobami i artefaktami usług, organizacyjnymi i projektowymi. Identyfikacja, klasyfikacja i specyfikacja pozycji konfiguracji (CI) oraz ich wzajemnych relacji. Identyfikacja konfiguracji i wersji kodu źródłowego, oprogramowania, systemów, dokumentów i zależnych od usługi CI w różnych punktach w czasie. Systematyczne kontrolowanie zmian konfiguracji oraz utrzymanie spójności i śledzenia konfiguracji w ramach cyklu życia projektu, systemu i/lub usługi. Wskazanie i dokumentowanie cech funkcjonalnych i fizycznych CI, kontrolowanie zmian tych cech, rejestrowanie i raportowanie statusu przetwarzania i wdrożenia zmiany. Weryfikacja i audyt CI pod kątem jakości danych oraz zgodności z określonymi wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 2

Stosuje narzędzia, techniki i procesy administrowania, śledzenia, rejestrowania, sporządzania sprawozdań i korekty pozycji konfiguracji, komponentów i zmian. Pomaga podczas audytów w celu sprawdzenia dokładności informacji i przeprowadza wszelkie niezbędne działania naprawcze zgodnie ze wskazaniami.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 3

Stosuje narzędzia, techniki i procesy do śledzenia, rejestrowania i poprawiania informacji związanych z pozycjami konfiguracji. Weryfikuje i zatwierdza zmiany, gwarantując ochronę zasobów i komponentów przed nieupoważnioną zmianą, odchyleniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem. Gwarantuje, że użytkownicy przestrzegają standardów identyfikacji dla typów obiektów, środowisk, procesów, cykli życia, dokumentacji, wersji, formatów, punktów odniesienia, wydań i szablonów. Przeprowadza audyty, aby sprawdzić dokładność informacji i podejmuje wszelkie niezbędne działania naprawcze zgodnie ze wskazaniami.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 4

Proponuje i ustala pozycje konfiguracji (CI) do unikalnej identyfikacji w ramach konwencji nazewnictwa. Gwarantuje istnienie procesów operacyjnych w celu utrzymania bezpiecznej konfiguracji, spójnej klasyfikacji i zarządzania CI oraz pod kątem weryfikacji i audytu dokumentacji konfiguracji. Rozwija, konfiguruje i utrzymuje narzędzia (włączając automatyzację) do identyfikacji, śledzenia, rejestrowania i utrzymania dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji. Sporządza raporty dotyczące statusu zarządzania konfiguracją. Wskazuje problemy i kwestie oraz zalecane działania naprawcze.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 5

Ustala zakres procesów zarządzania konfiguracją oraz pozycji konfiguracji (CI) i powiązanych informacji do kontroli. Wskazuje, ocenia i zarządza przyjęciem odpowiednich narzędzi, technik i procesów (włączając automatyzację) zarządzania konfigurację w celu zapewnienia kompletności, aktualności i rzetelności informacji. Planuje zebranie i zarządzanie CI i powiązanymi informacjami. Przyczynia się do rozwoju strategii, polityk standardów i wytycznych zarządzania konfiguracją.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 6

Opracowuje strategie, zasady, standardy i wytyczne zarządzania konfiguracją. Opowiada się za znaczeniem i wartością zarządzania konfiguracją i rozwija nowe metody i możliwości organizacyjne (włączając automatyzację) pod kątem zarządzania konfiguracją. Zapewnia zasoby do umożliwienia przyjęcia i przestrzegania standardów i polityk. Mierzy i monitoruje przestrzeganie standardów i gwarantuje spójną realizację procesów w ramach organizacji.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.