Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Pozyskiwanie środków RESC

Ogólne zarządzanie zasobami w postaci siły roboczej, aby umożliwić skuteczne działanie organizacji. Świadczenie porad w odniesieniu do wszelkich aspektów pozyskania zasobów, włączając pracowników, konsultantów i wykonawców.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Pozyskiwanie środków: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Pozyskiwanie środków: Poziom 4

Wdraża plany pozyskania zasobów, włączając przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych. Ułatwia wybór, ocenę i proces wprowadzenia oraz przydzielania zasobów wewnętrznych. Przyczynia się do przeniesienia zasobów, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, zewnętrznymi lub kodeksami dobrych praktyk.

Pozyskiwanie środków: Poziom 5

Rozwija plan gwarantujący, że organizacja posiada odpowiednio wyszkolone zasoby spełniające cele i zobowiązania organizacyjne. Zarządza skutecznym wdrożeniem planowania zasobów, rekrutacji, wyboru, oceny, wprowadzenia i przeniesienia zasobów. Doradza w zakresie standardów, metod i narzędzi zarządzania zasobami. Gwarantuje zgodność ze stosownymi przepisami ustawowymi lub zewnętrznych oraz kodeksami dobrych praktyk. Przyczynia się do rozwoju polityk, standardów i wytycznych zarządzania zasobami oraz w zakresie audytu i oceny procesów zarządzania zasobami.

Pozyskiwanie środków: Poziom 6

Rozwija i komunikuje politykę, standardy i wytyczne zarządzania zasobami zgodnie z strategicznym planem dotyczącym zasobów ludzkich organizacji. Ponosi ogólną odpowiedzialność za planowanie zasobów, rekrutację, wybór, ocenę, wprowadzenie i przeniesienie zasobów. Kieruje rozwojem planów zapewniających, że organizacja ma odpowiednio wykwalifikowane zasoby do spełnienia celów i zobowiązań organizacyjnych. Gwarantuje świadczenie wsparcia ekspertów w razie konieczności. Przeprowadza audyt i ocenę ciągłego sukcesu i skuteczności procesów zarządzania zasobami, takich jak analiza retencji pracowników, ocena mediów i dostawców, satysfakcja klienta oraz zatwierdzanie metod selekcji.

Pozyskiwanie środków: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.