Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie wynikami PEMT

Optymalizacja wydajności osób, włączając określenie umiejętności, integrację zespołów, przydzielanie zadań, wytyczne, wsparcie, wskazówki, motywację i zarządzanie wynikami.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zarządzanie wynikami: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie wynikami: Poziom 4

Nadzoruje osoby indywidualne i zespoły. Przydziela rutynowe zadania i/lub prace projektowe. Zapewnia wskazówki, wsparcie i wytyczne w razie konieczności, zgodnie z indywidualnymi umiejętnościami i możliwościami. Monitoruje postęp w odniesieniu do uzgodnionych kryteriów jakościowych i wydajnościowych. Działa na rzecz ułatwienia zawierania skutecznych relacji zawodowych pomiędzy członkami zespołu.

Zarządzanie wynikami: Poziom 5

Zarządza osobami indywidualnymi i grupami. Przydziela obowiązki i/lub pakiety prac, włączając obowiązki nadzorcze. Deleguje odpowiednio obowiązki. Wyznacza cele dotyczące wyników i monitoruje postęp w odniesieniu do uzgodnionych kryteriów jakościowych i wydajnościowych. Zapewnia skuteczną informację zwrotną w ramach cyklu zarządzania wynikami, aby zapewnić optymalną wydajność. Działa proaktywnie, aby zapewnić skuteczne relacje zawodowe w ramach zespołu oraz z osobami, z którymi współpracuje zespół. Zapewnia wsparcie i wytyczne w razie konieczności, zgodnie z indywidualnymi możliwościami. Doradza pracownikom w zakresie ich ścieżek kariery i zachęca do proaktywnego rozwoju umiejętności i możliwości, zapewniając mentoring, aby wspierać rozwój zawodowy. Zapewnia spostrzeżenia w odniesieniu do procesów formalnych, takich jak negocjacje wynagrodzeń i procedury dyscyplinarne.

Zarządzanie wynikami: Poziom 6

Zarządza osobami i grupami pracowników wyższego szczebla. Określa i deleguje obowiązki z zakresu zarządzania. Wyznacza cele dotyczące wydajności i monitoruje postęp w odniesieniu do uzgodnionych kryteriów jakościowych oraz wydajnościowych. Początkuje, rozwija i monitoruje procesy skutecznego zarządzania wydajnością. Stanowi przykład proaktywnego budowania relacji zawodowych w ramach zespołu, stanowi punkt eskalacji dla personelu i zapewnia rozwiązywanie problemów dotyczących relacji. Zapewnia coaching i wsparcie oraz deleguje obowiązki, tam gdzie to możliwe, w celu osiągnięcia celów korporacyjnych. Jest mentorem i wpływa na pracowników wyższego szczebla w odniesieniu do możliwości rozwoju ich kariery oraz wkładu na rzecz organizacji. Kieruje procesem formalnym, takim jak negocjacje w sprawie wynagrodzeń lub procedury dyscyplinarne.

Zarządzanie wynikami: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.