Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie produktem PROD

Aktywne zarządzanie produktami i usługami w ramach cyklu życia (od powstania do wycofania) w celu spełnienia możliwości rynkowych oraz potrzeb klienta/użytkownika i generowania największej możliwej wartość dla firmy. Przyjęcie i dostosowanie modeli rozwoju produktów w oparciu o kontekst pracy i dokonywanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Zarządzanie produktem: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie produktem: Poziom 3

Stosuje standardowe techniki i narzędzia do przeprowadzania analizy i monitorowania jakości określonych produktów. Wspiera rozwiązywanie problemów, rozwiązuje problemy i wpływa na informacje zwrotne oraz wykorzystanie produktów. Tworzy materiały dotyczące produktów i monitoruje wyniki oraz informacje zwrotne z kampanii produktowych.

Zarządzanie produktem: Poziom 4

Zarządza aspektami cyklu życia produktu, umożliwiając spełnianie potrzeb klientów/użytkowników przez produkt i osiągnięcie celów finansowych lub innych. Pełni rolę właściciela co najmniej jednego produktu lub usługi o niższej wartości; ustala ważność wymagań produktowych i ponosi odpowiedzialność za zaległości. Analizuje rynek i/lub badania dotyczące użytkownika, informacje zwrotne, opinie ekspertów i dane wykorzystania w celu zrozumienia potrzeb i możliwości. Ułatwia przyjmowanie produktów, planując rozwój materiałów dotyczących produktów, wspierając i oceniając kampanie oraz monitorując jakość produktów. Wdraża testy i wprowadzenie produktów.

Zarządzanie produktem: Poziom 5

Zarządza pełnym cyklem życia produktu, aby zapewnić spełnianie potrzeb klientów/użytkowników na przestrzeni czasu oraz osiąganie korzyści finansowych i innych. Ponosi odpowiedzialność za co najmniej jeden produkt lub usługę. Wybiera, przyjmuje i dostosowuje odpowiednie metody, narzędzia i techniki rozwoju produktu, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym). Analizuje rynek i badania nad użytkownikiem, informacje zwrotne, opinie ekspertów i dane wykorzystania w celu zrozumienia potrzeb i możliwości. Rozwija propozycje produktów oraz określa pozycję i warianty produktu dla różnych segmentów klientów i użytkowników. Ustala ważność wymagań dotyczących produktów i ponosi odpowiedzialność za zaległości. Koordynuje testy i wprowadzenie produktów, wspierając komunikację i szkolenia. Przewiduje zmiany potrzeb klientów/użytkowników; dostosowuje produkty i tworzy plany wycofania i przeniesienia produktów.

Zarządzanie produktem: Poziom 6

Tworzy ramy zarządzania cyklem życia produktu dla klientów i użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Opowiada się za znaczeniem i wartością zasad zarządzania produktem oraz odpowiednich modeli rozwoju produktu, zarówno podejścia prognozowanego (opartego na planie) lub podejścia adaptacyjnego (iteracyjnego/zwinnego). Dostosowuje cele zarządzania produktem do celów biznesowych i zatwierdza wybór i planowanie wszystkich czynności związanych z zarządzaniem produktem. Początkuje tworzenie nowych produktów. Nadzoruje pakiet produktów organizacji i ponosi odpowiedzialność za dostawę wartości dla klienta i/lub satysfakcji użytkownika na przestrzeni czasu. Wskazuje sposób, w jaki nowe produkty mogą tworzyć nowe możliwości i jak dostosować istniejące produkty, aby tworzyć nowe możliwości.

Zarządzanie produktem: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.