Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Metody i narzędzia METL

Definicja, dostosowanie, wdrożenie, ocena, pomiar, automatyzacja i usprawnianie metod i narzędzi w celu wspierania planowania, rozwoju, testowania, obsługi, zarządzania i konserwacji systemów. Zapewnienie przyjęcia i skutecznego stosowania metod i narzędzi w organizacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Metody i narzędzia: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Metody i narzędzia: Poziom 3

Zapewnia wsparcie podczas wykorzystania istniejących metod i narzędzi. Konfiguruje metody i narzędzia w ramach znanego kontekstu. Tworzy i aktualizuje dokumentację metod i narzędzi.

Metody i narzędzia: Poziom 4

Zapewnia porady i wytyczne wspierające przyjmowanie metod i narzędzi oraz przestrzeganie polityk i standardów. Dopasowuje procesy do ustalonych standardów oraz oceny metod i narzędzi. Przegląda i usprawnia wykorzystanie i zastosowanie metod i narzędzi.

Metody i narzędzia: Poziom 5

Zapewnia porady, wytyczne i doświadczenie w celu promowania przyjmowania metod i narzędzi oraz zgodności z zasadami i standardami. Ocenia i wybiera odpowiednie metody i narzędzia zgodnie z ustalonymi politykami i standardami. Wdraża metody i narzędzia na poziomie programu, projektu i zespołu, włączając wybór i dostosowanie zgodnie z ustalonymi standardami. Zarządza przeglądem korzyści i wartości metod i narzędzi. Wskazuje i zaleca usprawnienia. Przyczynia się do tworzenia polityk, standardów i wytycznych organizacyjnych w zakresie metod i narzędzi.

Metody i narzędzia: Poziom 6

Rozwija organizacyjne polityki, standardy i wytyczne dotyczące metod i narzędzi. Wyznacza kierunki i kieruje wprowadzeniem i wykorzystaniem technik, metodologii i narzędzi dostosowanych do ogólnych wymagań biznesowych, gwarantując spójność wśród wszystkich grup użytkowników. Kieruje rozwojem możliwości organizacyjnych dotyczących metod i narzędzi (włączając automatyzację), aby zapewnić przyjęcie i zgodność z politykami i standardami.

Metody i narzędzia: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.